praca w województwie pomorskim

Sztum

Sztum jest niewielkim miastem położonym we wschodniej części województwa pomorskiego, nad jeziorem Zajezierskim i Barlewickim, 60 km w linii prostej w kierunku południowo-wschodnim od centrum Gdańska.  Miasto zajmuje powierzchnię 4,5 km2, a jego populacja wynosi  10,5 tysiąca osób.

Ze względu na swój niewielki rozmiar, słabe tempo rozwoju gospodarczego i duży udział rolnictwa w gospodarce regionu, powiat sztumski cierpi na duży poziom bezrobocia i złą sytuację na lokalnym rynku pracy. Pojawiające się oferty pracy (np. na Praca Sztum) są nieliczne i skierowane jedynie do określonych grup zawodowych. W lutym 2013r. w PUP zarejestrowanych było 3,9 tysięcy bezrobotnych, którzy stanowili blisko 30% wszystkich zdolnych do pracy osób w regionie. Wśród bezrobotnych najliczniej występują przedstawiciele takich grup zawodowych jak: sprzedawcy,  robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna i produkcji wyrobów tekstylnych oraz pracownicy usług osobistych.

Jak wskazują analizy, najmniejszy problem ze znalezieniem pracy w powiecie sztumskim powinni mieć sprzedawcy w branży spożywczej, mechanicy maszyn do obróbki metali, gońcy, księgowi, asystenci ds. księgowości, sprzątaczki, woźni, brukarze i szlifierzy materiałów drzewnych.

Informacje o autorze

Sebastian

Napisz komentarz