Atrakcyjność inwestycyjna regionu

Województwo pomorskie bez wątpienia może pochwalić się dużą atrakcyjnością inwestycyjną. Przemawiają za tym takie czynniki jak wysokiej jakości zasoby pracy, rozwinięta infrastruktura społeczna i sektor instytucji otoczenia biznesu, dobry stan środowiska naturalnego, a także wysoka chłonność rynku. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę drogową i kolejową można mówić o dobrym położeniu komunikacyjnym. Najatrakcyjniejszym rejonem dla inwestycji, zwłaszcza tych z branży nowoczesnych technologii pozostaje podregion trójmiejski.

W ciągu ostatnich lat rośnie ilość inwestorów i wartość wydatków inwestycyjnych podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Największych szans na pozyskiwanie nowych inwestycji upatruje się w takich sektorach jak motoryzacja, biotechnologia oraz przetwórstwo rolno-spożywcze.

Spośród 60 największych inwestorów, większość działa w sektorze usług lub nowych technologii, a w szczególności w ICT (teleinformatyka), BPO/SSC (outsourcing procesów biznesowych), logistyce i gospodarce morskiej oraz w finansach.

Najwięksi inwestorzy sektora przemysłowego to:

Flex, Samskip, Control Solutions, Lacroix Electronix, Jabil, Lancaster, Ultrafog.

W sektorze usług dominują:

Swarovski, Marine Harvest, Ricoh, Benetel, in4mo oraz Arrow Electronics.

W elektronice działają:

Radmor, Flex, Jabil, Lacroix, Gemalto, Orbit One.

ICT:

Asseco Data Systsems, Relacom, Misys, Intel Technology Polska, Compuware, IBM, Nevion Manufacturing.

W motoryzacji prym wiodą:

Eaton, Delphi Polska, Scania Production Słupsk.

Usługi analityczne i biznesowe:

Thomson Reuters, OIE Support.

Przemysł papierniczy:

International Paper.

Przemysł spożywczy i przetwórstwo żywności:

Dr. Oetker, Coca Cola.

W branży nieruchomości:

ProLigs, Panattoni.

W budownictwie:

Skanska.

Z kolei w bankowości:

Nordea Bank Polska.

Pojawianie się zagranicznych inwestorów zwiastuje pozytywne zmiany. To właśnie za sprawą dużych inwestycji powstają nowe miejsca pracy, a pracownicy otrzymują podwyżki. O pomorskim rynku pracy coraz częściej mówi się, że jest rynkiem pracownika.

 

Napisz komentarz