Wojewodztwo Pomorskie

Województwo pomorskie jest jednym z 16 województw wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej, utworzonych w 1999r. Powstało z poprzedniego województwa gdańskiego i części województw: słupskiego, elbląskiego i bydgoskiego. Znajduje się ono w północnej części Polski i swym zasięgiem obejmuje:

  • Pobrzeża: Słowińskie i Gdańskie,
  • Pojezierza: Zachodniopomorskie, Wschodniopomorskie, Południowopomorskie,
  • Dolinę Dolnej Wisły.

 

Województwo Pomorskie położone jest nad Morzem Bałtyckim oraz graniczy z Rosją, województwem zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko mazurskim. Na terenie województwa znajduje się Trójmiasto, w którego skład wchodzi Gdańsk, Gdynia i Sopot. Stolicą województwa jest Gdańsk.

 

Województwo pomorskie składa się z 16 powiatów ziemskich i 4 powiatów grodzkich (Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu). Powiaty dzielą się z kolei na 123 gminy, wśród których przeważają gminy wiejskie. Co więcej, w województwie znajdują się 42 miasta, spośród których największymi są: Gdańsk (zamieszkały przez 460 tysięcy osób),  Gdynia (ok. 245 tysięcy mieszkańców), Słupsk (ok. 91 tysięcy mieszkańców), Tczew (ok. 60 tysięcy mieszkańców) i Wejherowo (ok. 50 tysięcy mieszkańców). Najmniejszym ośrodkiem posiadającym prawa miejsce jest Krynica Morska zamieszkała przez 1371 osób. Populacja województwa liczy 2,3 miliona osób, a jego powierzchnia wynosi 18,3 tysiąca km2.

 

Na pomorskim rynku pracy w ciągu ostatnich lat zaszło wiele pozytywnych zmian. Pod koniec września 2018 roku odnotowano stopę bezrobocia na poziomie 4,9%. Liczba bezrobotnych w tym okresie wynosiła 44,6 tysiąca. Ponadto, wśród bezrobotnych najliczniej występują osoby długotrwale bezrobotne, osoby bez wykształcenia średniego i bez kwalifikacji zawodowych. Na zatrudnienie w regionie województwa pomorskiego w szczególności mogą liczyć osoby związane branżą stoczniową i rafineryjną, a także z przetwórstwem rolno-spożywczym, rolnictwem, budownictwem i turystyką, bowiem to na tych gałęziach gospodarki w głównej mierze opiera się koniunktura ekonomiczna Pomorza.

Napisz komentarz