Województwo Pomorskie

praca w województwie pomorskim

Województwo pomorskie jest jednym z 16 województw wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej, utworzonych w 1999r. Powstało z poprzedniego województwa gdańskiego i części województw: słupskiego, elbląskiego i bydgoskiego. Znajduje się ono w północnej części Polski i swym zasięgiem obejmuje:

  • Pobrzeża: Słowińskie i Gdańskie,
  • Pojezierza: Zachodniopomorskie, Wschodniopomorskie, Południowopomorskie,
  • Dolinę Dolnej Wisły.

Województwo Pomorskie położone jest nad Morzem Bałtyckim oraz graniczy z Rosją, województwem zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko mazurskim. Na terenie województwa znajduje się Trójmiasto, w którego skład wchodzi Gdańsk, Gdynia i Sopot. Stolicą województwa jest Gdańsk.

Województwo pomorskie składa się z 16 powiatów ziemskich i 4 powiatów grodzkich (Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu). Powiaty dzielą się z kolei na 123 gminy, wśród których przeważają gminy wiejskie. Co więcej, w województwie znajdują się 42 miasta, spośród których największymi są: Gdańsk (zamieszkały przez 460 tysięcy osób),  Gdynia (ok. 248 tysięcy mieszkańców), Słupsk (ok. 95 tysięcy mieszkańców), Tczew (ok. 61 tysięcy mieszkańców) i Wejherowo (ok. 50 tysięcy mieszkańców). Najmniejszym ośrodkiem posiadającym prawa miejsce jest Krynica Morska zamieszkała przez 1350 osób. Populacja województwa liczy 2,3 miliona osób, a jego powierzchnia wynosi 18,3 tysiąca km2.

Stopa bezrobocia w województwie pomorskim jest dość niska i wynosi 14,6% (stan na koniec lutego 2013r.). W populacji bezrobotnych dominują kobiety (blisko 55%). Ponadto, wśród bezrobotnych najliczniej występują osoby długotrwale bezrobotne, osoby bez wykształcenia średniego i bez kwalifikacji zawodowych. Na zatrudnienie w regionie województwa pomorskiego w szczególności mogą liczyć osoby związane branżą stoczniową i rafineryjną, a także z przetwórstwem rolno-spożywczym, rolnictwem, budownictwem i turystyką, bowiem to na tych gałęziach gospodarki w głównej mierze opiera się koniunktura ekonomiczna Pomorza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *