Spośród tradycyjnych sektorów, które są mocno rozwinięte w województwie pomorskim, należy wymienić:

Przemysł morski – największe przedsiębiorstwa rejonu stanowią stocznie remontowe i konstrukcyjne, które specjalizują się m.in. w produkcji elementów do wytwarzania energii odnawialnej, w budowie łodzi i luksusowych jachtów.

Sektor rafineryjny – grupa Lotos SA, której specjalnością jest wydobycie i przerób ropy naftowej oraz sprzedaż różnego typu produktów rafineryjnych, należy do czołówki największych polskich przedsiębiorstw.

Turystykę – najistotniejsze znaczenie mają rejony nadmorskie, ale pomorskie ma też piękne kompleksy pojezierno-leśne, parki narodowe i zabytki. Rejon posiada rozbudowaną bazę noclegową. W turystyce zatrudnienie w czasie sezonu znajduje kilkadziesiąt tysięcy osób.

Sektor spożywczy – dla gospodarki województwa pomorskiego ważne jest również rolnictwo i rybactwo. Badania związane z przetwórstwem spożywczym są prowadzone przez pomorskie uczelnie takie jak Akademia Morska czy Uniwersytet Gdański.

Przemysł drzewno-meblowy – pomorskie to rejon o dużej lesistości (prawie 40% powierzchni województwa), a struktura własności lasów i wzrost zalesienia sprzyjają rozwojowi gospodarki leśnej.

Budownictwo – stanowi bardzo ważny element gospodarki. Większość firm z tego sektora skupia się w rejonach metropolii trójmiejskiej. Od 2007 roku działalność prowadzi Gdański Klaster Budowlany.
Poza tym za sektory wysokiej szansy pozyskiwania nowych inwestycji uznano elektronikę, logistykę, nowoczesne usługi dla biznesu, biotechnologię i chemię lekką, a także przetwórstwo rolno-spożywcze (zwłaszcza przetwórstwo rybne).

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w województwie pomorskim wciąż rośnie, a działają one głównie w budownictwie i handlu. Wiele przedsiębiorstw specjalizuje się także w transporcie, przetwórstwie przemysłowym, informacji i komunikacji oraz w usługach gastronomicznych. Wzrost przedsiębiorczości dotyczy przede wszystkim małych i średnich firm, które stają się coraz bardziej innowacyjne.

Napisz komentarz