Pomorska gospodarka

praca w województwie pomorskim

Gospodarka województwa pomorskiego od setek lat związana jest z morzem, rolnictwem i turystyką, stąd najbardziej tradycyjnymi sektorami pomorskiej gospodarki są sektor stoczniowy, rafineryjny, turystyka, przemysł drzewno-meblowy, sektor spożywczy i sektor budowlany.

SEKTOR MORSKI

O ważnej funkcji sektora morskiego w pomorskiej gospodarce świadczy fakt, że w całej Polsce istnieje około 10 tysięcy podmiotów gospodarczych sektora morskiego, przy czym działalność ponad połowy z nich ulokowana jest właśnie w województwie pomorskim. Największymi przedsiębiorstwami tego sektora są stocznie remontowe i konstrukcyjne. Pod względem sprzedaży i produkcji, zarówno w regionie jak i w całym kraju, największą firmą w branży jest Grupa Remontowa, z Gdańską Stocznią Remontową na czele. Szacuje się, że cały przemysł morski w Pomorskiem daje zatrudnienie blisko 40 tysiącom osób.

PRZEMYSŁ RAFINERYJNY

Sektor rafineryjny reprezentowany jest przez największe pomorskie przedsiębiorstwo – Grupę Lotos S.A., która stanowi koncern naftowy prowadzący działalność w zakresie wydobycia i przetwarzania ropy naftowej oraz dystrybucji i sprzedaży produktów naftowych.

TURYSTYKA

Korzystne turystycznie i przyrodniczo położenie województwa pomorskiego wpływa na fakt, że rokrocznie region Pomorza stanowi cel odwiedzin milionów turystów zarówno z Polski, jak i spoza naszego kraju. Do najważniejszych regionów przyrodniczo-turystycznych należą obszary nadmorskie położone wokół Łeby, Zatoki Puckiej i Półwyspu Helskiego oraz Mierzei Wiślanej i Zalewu Wiślanego. Szacuje się, że sektor turystyki daje zatrudnienie blisko 15 tysiącom mieszkańców województwa.

BRANŻA SPOŻYWCZA

Sektor spożywczy wywarza ponad 11% produkcji sprzedanej przemysłu na Pomorzu i generuje miejsca pracy dla ponad 20 tysięcy osób. Do największych przedsiębiorstw działających w pomorskim sektorze produkcji i przetwórstwa żywności należą firmy Iglotex (produkcja i dystrybucja żywności mrożonej) oraz Poldanor SA (produkcja pasz oraz trzody chlewnej). Ponadto, ważnym elementem pomorskiej branży spożywczej jest przetwórstwo ryb zlokalizowane w powiecie puckim, słupskim i lęborskim.

SEKTOR PRZEMYSŁU DRZEWNEGO I MEBLOWEGO

Duża lesistość województwa (37%) wpływa na intensywny rozwój przemysłu związanego z produkcją drewna, wyrobów z drewna i mebli. Przemysł drewno-meblowy zatrudnia ponad 6% (czyli około 17 tysięcy osób) osób pracujących w sektorze przedsiębiorstw w województwie pomorskim. Największymi przedsiębiorstwami tego sektora są: zlokalizowana w Starogardzie Gdańskim Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MEBLE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz Fabryka Mebli Tapicerowanych MEBLOMAK Spółka z o. o.  w Rumii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *