praca w województwie pomorskim

Gdynia

Gdynia jest drugim co do wielkości miastem w województwie pomorskim, zamieszkałym przez 248 tysięcy osób i zajmującym powierzchnię 135 km2. Gdynia stanowi miasto na prawach powiatu, położone w północnej części województwa, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Gdańskim i Pojezierzu Wschodniopomorskim. Wraz z Gdańskiem i Sopotem wchodzi w skład Trójmiasta. Co ciekawe, Gdynia jest największym miastem niebędącym miastem wojewódzkim.

Jako jeden z głównych ośrodków miejskich Pomorza, Gdynia cieszy się bardzo dobrą sytuacją na lokalnym rynku pracy, co znajduje potwierdzenie w wysokości stopy bezrobocia w tym mieście. Według danych statystycznych z lutego 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w mieście wynosi zaledwie 7%, co jest drugą wartością w województwie. Wśród bezrobotnych mieszkańców Gdyni najczęściej pojawiają się przedstawiciele takich zawodów jak: sprzedawca, technik prac biurowych, technik ekonomista, sprzątaczka i  ślusarz.

Według monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, największe szanse na znalezienie pracy w Gdyni – Praca Gdynia, mają spawacze, glazurnicy, opiekunki dziecięce, monterzy urządzeń energii odnawialnej, monterzy elektronicy, monterzy kadłubów okrętowych, kierowcy ciągnika siodłowego, dystrybutorzy ulotek i laboranci chemiczni.

Informacje o autorze

Sebastian

Napisz komentarz