praca w województwie pomorskim

Człuchów

Człuchów jest niewielkim miastem położonym w południowej części województwa pomorskiego, w północnej części Krajny, w pasie Pojezierza Południowopomorskiego. Powierzchnia miasta wynosi 12,5 km2, a jego populacja liczy prawie 15 tysięcy osób. 33% powierzchni miasta stanowią użytki rolne, 3% użytki leśne.

Człuchów jest siedzibą powiatu człuchowskiego, charakteryzującego się dużym odsetkiem osób bezrobotnych w regionie. Według danych GUS z końca lutego 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wynosi 23,9% ogółu aktywnych ekonomicznie. Wśród osób bezrobotnych przeważają  kobiety, a także osoby długotrwale niezatrudnione i nie posiadające wykształcenia średniego. W strukturze zawodowej przeważają natomiast sprzedawcy, fryzjerzy, krawcy, szwaczki, pracownicy budowlani i pracownicy przy pracach prostych. Z kolei, najwięcej publikowanych ofert pracy  (Praca Człuchów) dotyczy stanowisk sprzedawcy, sekretarki, sprzątaczki, pracowników gospodarczych, kierowców samochodów ciężarowych i pracowników obsługi biura. Ważnym elementem człuchowskiej gospodarki jest rolnictwo i oparty na nim przemysł rolno-spożywczy. Większość działających na terenie miasta podmiotów gospodarczych związana jest z handlem, głównie handlem detalicznym.

Informacje o autorze

Sebastian

Napisz komentarz