praca w województwie pomorskim

Miastko

Pod nazwą Miastko kryje się miasto w woj. pomorskim, w południowo-zachodniej części powiatu bytowskiego, położone na Pomorzu Zachodnim, nad rzeką Studnicą, będące siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Miastko. Według danych statystycznych z 31 grudnia 2011 roku Miastko zamieszkałe było przez 11 068 mieszkańców.

W 2012 roku w rejestrze REGON wpisanych było 1750 podmiotów gospodarczych pochodzących z gminy Miastko. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowiły firmy i przedsiębiorstwa usługowo-handlowe. Branżę przemysłową i budowlaną reprezentowało po 225 podmiotów gospodarczych, natomiast w rolnictwie działały 133 firmy.

W tym samym czasie na terenie gminy pracowało 3,5 tysiąca osób, podczas gdy 2280 było zarejestrowanych jako bezrobotne. Stopa bezrobocia w gminie wynosiła w tym czasie 17,5% i świadczyła o dużych problemach na rynku pracy, z jakimi borykały się lokalne władze. Wśród bezrobotnych przeważały kobiety.

Ponad siedemnastoprocentowa stopa bezrobocia jest wartością wysoką, przekraczającą średnią stopę bezrobocia w całym kraju i mówiącą o dużych problemach zatrudnieniowych. Obywatele naszego kraju, którzy chcą wyjechać do Miastka i tam poszukać pracy muszą być przygotowani na niedużą liczbę nowych ofert pracy i dużą konkurencyjność w ubieganiu się o wolne wakaty, praca Miastko.

Informacje o autorze

Sebastian

Napisz komentarz