praca w województwie pomorskim

Czersk

Czersk to miasto w południowej części województwa pomorskiego, położone w powiecie chojnickim. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Czersk, a swoje prawa miejskie uzyskało 1 lipca 1926 roku. Miejscowa ludność należy do trzech grup etnicznych: Borowiaków, Kaszubów i Kociewiaków. Gminę zamieszkuje ponad 21 000 osób, z czego około 9 800 to mieszkańcy miasta. Powierzchnia terenu gminy wynosi ogółem 380 km2, w tym: obszary wiejskie – 370 km2, miasto – 10 km2. Lasy i grunty leśne zajmują w gminie 23 882 ha (ok. 63%), w mieście – 100 ha (ok. 10%).

Czersk jest niewielkim miasteczkiem o funkcji handlowo-usługowo-kulturalnej, stanowiącym zaplecze dla wiejskich terenów gminy. W mieście rozwijają się przede wszystkim usługi, głównie finansowe, ubezpieczeniowe i osobiste. Nie brakuje też punktów handlowych oferujących bogaty asortyment produktów. Lokalny przemysł jest niewielki, ogranicza się do przetwórstwa rolno-spożywczego i opiera na rolniczym charakterze gminy.

Stopa bezrobocia w gminie Czersk w 2013 roku wynosiła 14,2% i była wyższa niż średnia w całym kraju. Możliwości podjęcia pracy w tym regionie nie należą do najlepszych. Brakuje miejsc pracy dla wykształconych ludzi o dużych ambicjach, a wolne stanowiska pracy często obsadzane są po znajomości, praca Czersk.

W 2013 roku na terenie gminy funkcjonowało 1819 podmiotów gospodarki narodowej. 1168 reprezentowało branżę handlową i usługową, 283 branżę przemysłową, 273 branżę budowlaną i 95 sektor rolny.

Informacje o autorze

Sebastian

Napisz komentarz