praca w województwie pomorskim

Kwidzyn

Kwidzyn położony jest 85 km na południe od centrum Gdańska, nad rzeką Liwą, 5 km od Wisły. Powiat kwidzyński, którego Kwidzyn jest siedzibą, charakteryzuje się dość wysokim poziomem bezrobocia, bowiem według danych GUS na koniec lutego 2013r. stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 21,6% i była wyższa o 7% od stopy bezrobocia panującej w województwie. Miasto zamieszkałe jest przez 38,5 tysiąca osób, a jego powierzchnia wynosi 21,5 km2.

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy przeważają kobiety (54%). Ponadto, w strukturze zawodowej osób bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby bez zawodu, a także sprzedawcy, pracownicy pomocniczy w przemyśle, pracowniczy budowlani, kucharze, krawcy i stolarze.  Z kolei, najwięcej publikowanych ofert pracy związanych jest z zawodami pracowników sektora handlu, usług osobistych i budownictwa – Praca Kwidzyn.

Na terenie Kwidzyna funkcjonuje Specjalna Strefa Ekonomiczna, stanowiąca miejsce lokalizacji najważniejszych ośrodków przemysłowych w mieście, które zapewniają wiele miejsc pracy dla mieszkańców miasta i powiatu. Najważniejszymi zakładami pracy w Kwidzynie są:

  • International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o. – przemysł papierniczy,
  • Jabil Circuit Poland Sp. z o.o. – branża elektroniczna,
  • FPP Kwidzyn Sp. z o.o. – europejski zakład przetwarzania tworzyw sztucznych,
  • PPH TOR-PAL Sp. z o.o. – produkcja wyrobów drewnianych,
  • BE&K Europe Sp. z o.o. – usługi konstrukcyjno-montażowe .

Informacje o autorze

Sebastian

Napisz komentarz