praca w województwie pomorskim

Ustka

Analizując sytuację gospodarczą nadmorskiej Ustki, na pewno pierwszym, co przyjdzie nam na myśl będzie jej turystyczna funkcja, z które miasto czerpie ogromne przychody. Korzystna lokalizacja miasta przy basenie Morza Bałtyckiego sprawiła, że znaczna część lokalnej gospodarki związała się z turystyką nadmorską, usługami i handlem skierowanym głównie w stronę przyjeżdżających turystów. Ustka położona jest na Wybrzeżu Słowińskim, u ujścia rzeki Słupi do Morza Bałtyckiego. Jest miastem portowym, uzdrowiskiem z dwoma letnimi kąpieliskami morskimi. Według danych z 31 grudnia 2012 r. miasto miało 16 379 mieszkańców. Na tle największych pod względem liczby ludności miast, Ustka zajmuje 17 miejsce w województwie.

Największa liczba osób znajduje zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w sektorze publicznym – szkoły podstawowe i średniego szczebla, służba zdrowia, urzędy administracji samorządowej, morskiej i specjalnej oraz jednostki garnizonu wojskowego. Wiele miejsc pracy generuje również turystyka. Można zauważyć tendencję spadkową w sektorze rybołówstwa i rolnictwa, praca Ustka. Na koniec grudnia 2012 r. w rejestrze bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w Ustce pozostawało 824 mieszkańców miasta Ustki, w tym 393 kobiety. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych była niższa od analogicznego okresu roku ubiegłego o 100 osób. Stopa bezrobocia na koniec 2012 roku wynosiła 7,8%.

Większość podmiotów gospodarczych w mieście funkcjonuje w sektorze prywatnym – ok. 2400 podmiotów. Wśród zarejestrowanych przedsiębiorstw najliczniejszymi są przedsiębiorstwa i zakłady prywatne – sklepy, zakłady usługowe, produkcyjne, rzemieślnicze oraz szereg ośrodków wczasowych, wypoczynkowych, punktów gastronomicznych i handlowych zajmujące się:

  • Produkcją wyrobów przemysłowych – 39,
  • Produkcją wyrobów spożywczych – 25,
  • Budownictwem – 161,
  • Transportem – 129,
  • Działalnością produkcyjno- usługową – 27,
  • Działalnością usługową – 567,
  • Handlem i gastronomią – 1125,
  • Transportem taxi – 57.

Informacje o autorze

Sebastian

Napisz komentarz