Oferty pracy

Technik / Inżynier ds. Utrzymania Sieci telekomunikacyjnych

Jesteśmy pierwszą i największą w Polsce firmą zajmującą się planowaniem, budową i obsługą współdziałających sieci radiowych Orange i T-Mobile. Oferujemy usługi największym operatorom w kraju, zapewniając im optymalną bazę technologiczną do konkurowania. Wdrażamy innowacyjne technologie i dbamy o efektywność kosztową dla naszych klientów przy zachowaniu wysokiej jakości.

Naszym pracownikom zapewniamy unikalne możliwości rozwoju zawodowego i atrakcyjne warunki zatrudnienia. Wyrazem uznania dla wysokiej jakości polityki personalnej, przyjaznej kultury organizacyjnej oraz rozwiązań służących podnoszeniu kwalifikacji pracowników w NetWorkS! jest przyznane nam godło Inwestor w Kapitał Ludzki.

Technik / Inżynier ds. Utrzymania Sieci telekomunikacyjnych
Miejsce pracy: Gdańsk
Nr ref.: 96/AS/ODN/GDW/2022
Opis zadań na stanowisku:
 • Utrzymanie elementów sieci skonsolidowanej w trybie 24/7 na podległym obszarze zgodnie z wymaganiami SLA
 • Zarządzanie firmami zewnętrznymi L1M w zakresie usuwania awarii sieci oraz okresowych przeglądów telekomunikacyjnych
 • Odbiory techniczne nowych elementów sieci na wyznaczonym terenie
 • Integracja nowych elementów sieci z istniejącą infrastrukturą
 • Administrowanie i ewidencja technicznych zasobów sieci
 • Zarządzanie magazynem i logistyka części zapasowych
 • Instalacje sprzętu telekomunikacyjnego
 • Wsparcie w pracach biurowych
Oczekiwania wobec kandydatów:
 • Wykształcenie o profilu technicznym, preferowane : telekomunikacja, elektronika lub pokrewne
 • Mile widziane doświadczenie w utrzymaniu systemów telekomunikacyjnych : BTS/NDB, sieć transmisyjna, siłownie
 • Umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu
 • Umiejętność rozwiązywania problemów - samodzielność i kreatywność
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Dyspozycyjność 24/7 w utrzymywanym obszarze - gotowość do pełnienia dyżurów
 • Prawo jazdy kat. B
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości
 • Systematyczność, komunikatywność, orientacja na klienta
 • Doświadczenie w pracach instalacyjnych
Wybranej osobie oferujemy:
 • Umowę o pracę
 • System premiowy
 • Prywatną opiekę medyczną w Enel-Med
 • Ubezpieczenie na życie
 • Kartę sportową
 • Dodatkowy dzień wolny w roku
 • Dodatkowe świadczenia socjalne
W CV (życiorysie) prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych/w załączonym CV/ przez NetWorkS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, jako administratora danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych - na potrzeby realizacji procedur rekrutacji pracowników przeprowadzanych na obecne i przyszłe stanowiska. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania i złożenia oświadczenia o cofnięciu niniejszej zgody w każdym czasie.Jednocześnie informujemy, że bez powyższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana.


Zobacz podobne oferty