praca w województwie pomorskim

Chojnice

Chojnice są ósmym co do liczby ludności miastem województwa pomorskiego, zamieszkałym przez 40 tysięcy osób. Miasto położone jest w południowej części województwa, na Pomorzu Gdańskim, na pograniczu regionów: Borów Tucholskich, Kaszub i Krajny. Według danych z 1 stycznia 2009 powierzchnia miasta wynosi 21 km².

Stopa bezrobocia w powiecie chojnickim należy do jednych z większych w pomorskim. W lutym 2013r. wynosiła ona 21,5% i była większa od stopy bezrobocia w województwie o 6,9%. Wśród bezrobotnych najliczniejsze grupy zawodowe stanowią: sprzedawcy, ślusarze, technicy ekonomiści, krawcy, stolarze, technicy mechanicy, murarze, kucharze i malarze budowlani. Z kolei, najwięcej ofert pracy Praca Chojnice skierowanych jest do robotników gospodarczych, spawaczy, sprzedawców, szwaczek, opiekunek domowych, techników prac biurowych i stolarzy meblowych.

W rozwoju gospodarczym Chojnic ważną rolę odgrywają handel, usługi i turystyka. Miasto jest licznie odwiedzane przez turystów i stanowi bazę turystyczną do wycieczek na południowe Kaszuby. Na terenie miasta  funkcjonuje kilka tysięcy podmiotów gospodarczych, wśród których największymi zakładami pracy są placówki handlowe, supermarkety i hipermarkety. Co więcej, w Chojnicach działa filia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stanowiąca bardzo atrakcyjne miejsce realizacji inwestycji.

Informacje o autorze

Sebastian

Napisz komentarz