dlaczego lepiej nie opuszczać stanowiska pracy

Samowolka w pracy nie popłaca. Dlaczego lepiej nie opuszczać stanowiska pracy?

Kiedy Twoje życie, bądź zdrowie jest zagrożone – masz prawo do tego, aby opuścić swoje stanowisko pracy. To nie podlega dyskusji, zwłaszcza jeśli w firmie panują nieodpowiednie warunki, które stwarzają zagrożenie. To dotyczy także osób zatrudnionych w województwie pomorskim. Warto jednak pamiętać o tym, że nieusprawiedliwiona nieobecność może wiązać się nawet z dyscyplinarnym zwolnieniem.

Kiedy dokładnie można opuścić stanowisko pracy? W sytuacji pożaru czy na przykład zmoczenia płynami instalacji elektrycznej. W takich chwilach należy opuścić niebezpieczne miejsce i poinformować o zagrożeniu pracodawcę czy też swojego przełożonego.

Jakie konsekwencje czekają osobę, która samowolnie opuszcza swoje stanowisko pracy? Na pewno jest to kara upomnienia, nagana, czy nawet kara finansowa. Ważne jest to, że za jedno przewinienie przysługuje jedna kara. W związku z tym pracownik nie może zostać ukarany na przykład finansowo oraz poprzez otrzymanie nagany, gdy tylko jeden raz opuścił stanowisko pracy. Pracodawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienie zatrudnionego o rodzaju otrzymanej kary. Przy czym akta osobowe pracownika zostają w takiej sytuacji zaopatrzone w odpis takiego zawiadomienia. Zwolnienie dyscyplinarne natomiast jest kolejną konsekwencją samowolnego opuszczenia stanowiska. W końcu szef zawsze ma możliwość zwolnienia osoby, która umyślnie naraża przedsiębiorstwo na straty materialne. Warto pamiętać o tych kwestiach podczas opuszczania stanowiska pracy.

Informacje o autorze

Sebastian

Napisz komentarz