praca w województwie pomorskim

Rumia

Rumia jest miastem i gminą w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, leżącym nad Zagórską Strugą. Co ciekawe, z miastami Wejherowem i Redą tworzy zespół trzech miast zwany Małym Trójmiastem Kaszubskim. Według danych z 31 grudnia 2012 miasto miało 47 304 mieszkańców i stanowiło największy ośrodek miejski niebędącym siedzibą powiatu w Polsce.

Rumia należy do znaczących ośrodków gospodarczych w regionie wejherowski, a liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na jej terenie oscyluje wokół 4 tysięcy. Na relatywnie średniowysokim poziomie kształtuje się poziom wskaźnika przedsiębiorczości (określającego stosunek liczby podmiotów gospodarczych do 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym), który wynosi 14%, praca Rumia. W strukturze gospodarczej miasta dominującą rolę pełnią prywatne podmioty gospodarcze, a wśród prywatnych podmiotów gospodarczych przeważają osoby fizyczne, które prowadzą własną działalność gospodarczą. W mieście nie istnieją duże firmy – jedynie 25 zaliczyć można do firm średnich (największe zatrudniają po około 200 osób).

Ważniejszymi zakładami przemysłowymi w gminie są:

  • Fabryka Urządzeń Okrętowych „Rumia” (wchodzi w skład grupy Stoczni Remontowej w Gdańsku);
  • Fabryka Mebli Tapicerowanych „Meblomak”;
  • Fabryka Nici „Amanda”;
  • Grupa Kapitałowa „Rubo” (produkcja i serwis rusztowań);

Informacje o autorze

Sebastian

Napisz komentarz