praca w województwie pomorskim

Puck

Puck jest siedzibą najbardziej na północ wysuniętego regionu województwa pomorskiego – powiatu puckiego. Historycznie miasto leży na Kaszubach u ujścia Płutnicy do Zatoki Puckiej. Miasto stanowi powiatowe centrum ratunkowe, ośrodek oświatowy, kulturalny i turystyczny oraz główną bazę handlowo-usługową w regionie. Według danych z 30 grudnia 2011 miasto liczyło 11,5 tysiąca mieszkańców i zajmowało powierzchnię 4,9 km2.

Powiat pucki cechuje się średnim poziomem bezrobocia w regionie. Jak wskazują dane statystyczne z końca lutego 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w powiecie puckim wynosił 16,5%, czyli o 1,9% więcej niż w całym województwie i 2,1% więcej niż w Polsce. Wśród bezrobotnych przeważają mężczyźni, a także osoby długotrwale bezrobotne i nie posiadające wykształcenia średniego. Bezrobotni z regionu Pucka aktualne oferty pracy mogą znaleźć na stronie Praca Puck.

Na terenie miasta swą działalność prowadzi ponad 1500 podmiotów gospodarczych, z czego blisko połowa (46%) to przedsiębiorstwa związane z handlem. 23% wszystkich firm stanowią hotele i restauracje, 13% to przedsiębiorstwa związane z budownictwem i naprawami, a 11% – zakłady przetwórstwa przemysłowego. Wśród aktywnych zawodowo, najwięcej osób pracuje w przemyśle, administracji publicznej, ochronie zdrowia, handlu i naprawach oraz w obsłudze nieruchomości i firm.

Informacje o autorze

Sebastian

Napisz komentarz