Oferty pracy

Zastępca wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 116442

Warunki pracy

Kierowanie zespołem. Praca biurowa, w razie konieczności kontrole i inspekcje w terenie (woj. pomorskie). Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Prowadzenie szkoleń. Kontakt z interesantami w celu udzielania im wyjaśnień i informacji z zakresu regulacji prawa budowlanego.

Zakres zadań

 • Nadzoruje i koordynuje pracą podległych pracowników w zakresie realizacji zadań wynikających z prowadzonych postępowań oraz obowiązujących regulacji prawnych w celu zapewnienia rzetelnej i terminowej realizacji zadań Inspektoratu.
 • Weryfikuje i podpisuje pisma, wystąpienia, rozstrzygnięcia administracyjne, odpowiedzi na skargi oraz inną korespondencję w zakresie działania podległej komórki organizacyjnej urzędu, w celu zapewnienia rzetelności i terminowości w obszarze realizowanych zadań.
 • Prowadzi działania inspekcyjno-kontrolne, w tym kontrole i inspekcje prowadzone w ramach zadań programu PT POIiŚ i CEF. Nadzoruje prace związane z dokumentowaniem i rozliczaniem czynność i działań w tym zakresie.
 • Podczas nieobecności Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego kieruje pracą Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu oraz realizacji zadań nadzoru budowlanego.
 • Podczas nieobecności Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego weryfikuje, podpisuje pisma, wystąpienia, rozstrzygnięcia administracyjne, odpowiedzi na skargi oraz inną korespondencję w zakresie działania wszystkich komórek organizacyjnych urzędu w celu zapewnienia rzetelności i terminowości w obszarze realizowanych zadań
 • Koordynuje i nadzoruje przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i organów podległych.
 • Koordynuje przygotowanie sprawozdań z zakresu realizacji zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w celu przedłożenia wyników przełożonemu.
 • Prowadzeni kontrole kompleksowe, planowane i doraźne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane lub prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego Praca w Organach administracji publicznej: architektoniczno – budowlanej lub nadzoru budowlanego w zakresie orzeczniczym lub inspekcyjno–kontrolnym.
 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w przypadku wykształcenia innego niż prawnicze.
 • Znajomość regulacji prawa budowlanego, ustawy o wyrobach budowlanych, norm technicznych, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i innych ustaw towarzyszących.
 • Udokumentowane min. 3 letnie doświadczenie kierowania zespołem nie mniejszym niż 10 osób.
 • Prawo jazdy kat. B (czynne).
 • Umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych.
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne”.
 • Doświadczenie w prowadzeniu kontroli zarządczej w jednostkach publicznych (minimum 3 lata).
 • Znajomość systemu zarządzania obiegiem informacji i dokumentacji El-dok (minimum w stopniu dobrym).


Zobacz podobne oferty