Oferty pracy

Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej

Gdański Urząd Pracy
Wychowawca w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/22/9938
OBOWIĄZKI:
STAŻ ZORGANIZOWANY PRZEZ GUP.Sprawowanie opieki nad dziećmi i udział w procesie dydaktyczno-wychowawczym wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Prowadzenie dokumentacji wychowanków. Dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie, higienę powierzonych dzieci oraz dbanie o czystość i estetykę domu. Indywidualna praca z wychowankiem oraz praca z grupą dzieci i młodzieży. Przygotowanie wychowanków do życia społecznego. Wsparcie w innych czynnościach i zadaniach realizowanych przez koordynatora i dyrektora placówki.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna.


Wymagania inne:

łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi w różnym wieku, odpowiedzialność, współpraca zespołowa. Zaświadczenie o niekaralności (wymagane przy zatrudnieniu).

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 565 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd PracyZobacz podobne oferty