Oferty pracy

Terapeuta w świetlicy socjoterapeutycznej

Gdański Urząd Pracy
Terapeuta w świetlicy socjoterapeutycznej
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański
Numer: StPr/21/5264
OBOWIĄZKI:
Organizowante zajęć o charakterze profilaktyczno - rozwojowym. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej zgodnie z ustalonym harmonogramem. Opracowanie autorskiego programu profilaktyczno-tęrapeutycznego dla określonej grupy dzieci. Prowadzenie wynaganej dokumentacji. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogami szkolnymi i psychologiem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w domu, świetlicy i szkole. Pomoc w nauce szkolnej. Ewaluacja efektywności działań profilaktyczno-terapeutycznych. Wzbogacanie warsztatu pracy - autoedukacja. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za sprzęt, materiały i pomoce edukacyjne w powierzonej grupie. Godziny pracy: pon.-pt. 14.00-18.00.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia. Wymagania dodatkowe: predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, sumienność, samodzielność, dobra organizacja pracy, kreatywność, umiejętność zarządzania czasem, obowiązkowość.

Miejsce pracy:

Pruszcz Gdański


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 1 400 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd PracyZobacz podobne oferty