Oferty pracy

Strażnik działu ochrony(nr 4933)

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Strażnik działu ochrony(nr 4933)
Miejsce pracy: Chojnice
Numer: StPr/21/4933
OBOWIĄZKI:
-Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.Miejsce pracy: Oddział Zewnętrznym w Chojnicach, ul. Pietruszkowa 4, 89-600 Chojnice
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:1) posiadająca obywatelstwo polskie;2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;3) korzystająca z pełni praw publicznych;4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Miejsce pracy:

Chojnice


Rodzaj umowy:

Mianowanie


Wynagrodzenie brutto:

od 3 703 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w BydgoszczyZobacz podobne oferty