Oferty pracy

Starszy księgowy

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 115799

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa, budynek IV piętrowy bez windy, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, oświetlenie dzienne i sztuczne, praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję wydatków budżetowych związanych z zakupem rzeczowych składników majątku oraz zleconymi usługami w celu realizacji zadań wydziałów MOSG zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sprawdza i fakturuje otrzymane dowody finansowe wydziałów MOSG w celu prawidłowej realizacji wydatków budżetowych.
 • Uzgadnia miesięczne wydatki finansowe z Wydziałem Finansów MOSG w celu prawidłowej realizacji wydatków budżetowych i nie dopuszcza do naruszenia dyscypliny budżetowej.
 • Wystawia dowody finansowe w celu obciążenia kontrahentów.
 • Prowadzi komputerową ewidencję rzeczowych składników majątkowych w celu uaktualnienia bazy danych.
 • Przygotowuje raporty wydatków środków finansowych (miesięcznie i rocznie) wydziałów MOSG z Komendy Głównej SG w celu umożliwienia monitoringu wydatków Wydziału Techniki Morskiej.
 • Zapewnia obsługę kancelaryjno – biurową korespondencji w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji w WTM MOSG.
 • Uczestniczy w opracowywaniu planu rocznego wydatków budżetowych w Wydziale Techniki Morskiej w celu ich efektywnego wydatkowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w księgowości lub 1,5 roku doświadczenia zawodowego w administracji
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.
 • Łatwość w komunikacji, umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość przepisów związanych z finansami publicznymi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa programu komputerowego Fortech ŚT i innych programów księgowych wdrażanych w MOSG
 • Obsługa księgowych programów komputerowych