Oferty pracy

Specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 117420

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 


charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy)
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- winda
- drzwi odpowiedniej szerokości


Czynniki fizyczne, biologiczne, inne czynniki, w tym niebezpieczne:
- uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowych pow. 4 godzin dziennie
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych

Zakres zadań

 • przyjmuje dokumentację z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, przechowuje i zabezpiecza przejętą dokumentację oraz prowadzi jej ewidencję
 • udostępnia dokumentację w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Urzędzie
 • przygotowuje i przekazuje materiały archiwalne do Archiwum Państwowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami, brakuje dokumentację niearchiwalną oraz przekazuje wybrakowane materiały na makulaturę bądź zniszczenie po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora Archiwum Państwowego
 • zastępuje pracowników obsługujących Sekretariaty Urzędu w czasie ich nieobecności w pracy, (podczas zastępstw wykonuje wszystkie czynności z zakresu działania Sekretariatów takie jak: obsługa administracyjna sekretariatu; prowadzenie terminarza spotkań, narad; redagowanie projektów pism, komunikatów i poleceń; obsługa organizacyjna spotkań; udostępnianie informacji publicznej; prowadzenie spraw związanych z wyjazdami służbowymi Dyrektora)
 • prowadzi komputerową ewidencję akt archiwalnych programie PIKA - Archiwum
 • zastępuje pracowników Kancelarii Ogólnej w czasie ich nieobecności w pracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu archiwum bądź składnicy akt
 • kurs archiwalny II stopnia
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • znajomość przepisów prawa w zakresie instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie wykonywanych zadań
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad obsługi elektronicznego obiegu dokumentów


Zobacz podobne oferty