Oferty pracy

Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 77475

Warunki pracy

-komputer, bariery architektoniczne- brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowsko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, -większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, -podstawowe wyposażenie na stanowisku to: telefon, komputer, drukarka, -na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, -wysiłek fizyczny, -praca w terenie, -zagrożenie korupcją, -permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • zarządzanie treścią witryn internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, w tym Biuletynu Informacji Publicznej;
 • wykonywanie projektów graficznych na potrzeby KWP w Gdańsku;
 • analiza wniosków o udostępnienie informacji publicznej, w oparciu o obowiązujące przepisy oraz orzecznictwo sądowo -administracyjne, w celu prawidłowej realizacji przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi KWP w Gdańsku,
 • zapewnienie obsługi organizacyjnej spotkań z udziałem Komendanta i jego Zastępców - wykonywanie i obróbka zdjęć cyfrowych do celów publikacji cyfrowej i tradycyjnej,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie petycji złożonych do Komendanta,
 • uczestniczenie w wydawaniu kwartalnika pomorskiej Policji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub powyżej 1 roku w obszarze zarządzania treścią witryn internetowych
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość języka HTML i CSS oraz systemów zarządzania treścią CMS,
 • biegła znajomość programów do grafiki rastrowej i wektorowej (Adobe Photoshop, Corel Draw, Inkscape),
 • bardzo dobra znajomość przepisów dot. udostępniania informacji publicznych,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność stosowania prawa w praktyce oraz działania w warunkach stresu,
 • asertywność, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność argumentowania, przekonywania i konsultacji treści drażliwych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość drugiego języka obcego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość kompozycji i techniki wykonywania zdjęć cyfrowych, obróbki zdjęć cyfrowych do celów publikacji cyfrowej i tradycyjnej,
 • umiejętność przygotowywania projektów graficznych do druku - DTP, obróbki i przygotowania filmów do publikacji internetowej,
 • znajomość technologii webowych w szczególności programowania strukturalnego i obiektowego w języku HTML, CSS, PHP i MySQL,
 • prawo jazdy kategorii B.


Zobacz podobne oferty