Oferty pracy

Specjalista ds. obsługi sieci sprzedaży

SALTUS Ubezpieczenia z siedzibą w Sopocie

poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. obsługi sieci sprzedaży
Miejsce pracy: Sopot, ul. Łokietka 23
Nr ref.: SOSS/TUW/10/2022
Zadania na stanowisku:
 • weryfikacja dokumentacji niezbędnej w procesie rejestracji agenta w KNF,
 • zgłaszanie egzaminów do KNF dla osób ubiegających się o wykonanie czynności agencyjnych,
 • obsługa procesu składania wniosków o wpis, zmianę wpisu i wykreślenie agenta z Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych,
 • ewidencja osób wykonujących czynności agencyjne na rzecz Towarzystwa w dedykowanym systemie,
 • obsługa zgłoszeń i zapytań pośredników (rozpoznawanie tematów oraz przekazywanie informacji zwrotnej),
 • obsługa i archiwizacja dokumentacji agencyjnej regulującej współpracę Towarzystwa z pośrednikiem,
 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Towarzystwa.
Od kandydatów oczekujemy:
 • minimum 2 letnie doświadczenia na podobnym stanowisku w branży ubezpieczeniowej,
 • znajomości regulacji prawnych związanych z rejestracją pośredników ubezpieczeniowych,
 • swobodnej obsługi pakietu MS Office w szczególności Word, Excel,
 • dokładności w pracy z danymi i dokumentacją,
 • samodzielności w organizacji i realizacji swoich zadań,
 • zaangażowania w pracę zespołu, szczególnie przy realizacji zadań w nieprzekraczalnych terminach,
 • wykształcenia min. średniego,
Oferujemy:
 • pracę w doświadczonym, czteroosobowym zespole specjalistów,
 • pełne wsparcie merytoryczne,
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
dodatki dla pracowników:
 • dofinansowanie urlopu,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • ubezpieczenie na życie,
 • dostęp do programu Multisport,
 • możliwość dołączenia do grupy sportowej, starty w imprezach charytatywnych,
 • owocowe czwartki,
 • świąteczne bonusy,
 • wolontariat pracowniczy,
 • Pracowniczy Program Emerytalny (opłacamy przez pracodawcę),
 • dobrą lokalizację biura, blisko centrum Sopotu, dworca SKM i morza,
 • możliwość rozpoczynania pracy między 7:00 a 9:00,
 • praca zdalną do 4 dni w miesiącu.
Decydując się na udział w procesie rekrutacyjnym związanym z powyższym ogłoszeniem o pracę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Dane te będą przetwarzane przez SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, jako administratora(ów) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest art. 22 1 kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO * . W związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym dane osobowe będą przechowywane przez nas po jego zakończeniu przez okres 3 miesięcy.

Podanie danych w zakresie wskazanym w art. 22 1 §1 kodeksu pracy jest warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie może uniemożliwić prawidłowe jego przeprowadzenie. Podanie danych osobowych wykraczających poza ten zakres, w tym wizerunku pozostaje całkowicie dobrowolne.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, którym administrator(rzy) zlecił(li) czynności w zakresie przeprowadzenia działań rekrutacyjnych, przechowywania dokumentacji lub utrzymania systemów informatycznych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@saltus.pl lub telefonicznie pod numerem 801 888 666.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie prawa:
1. cofnięcia w dowolnym czasie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia,
3. usunięcia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 17 RODO,
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
5. przenoszenia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,
6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
7. interwencji u administratora lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Zobacz podobne oferty