Oferty pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 114281

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa wymagająca stałego kontaktu z klientem zewnętrznym w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera, przeważnie siedząca, wykonywana pod presją czasu

 • praca jednozmianowa w porze dziennej


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek posiada windę 

 • budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Zapewnia obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, w tym udziela podstawowe informacje z zakresu prawa podatkowego
 • Przyjmuje, ewidencjonuje, dokonuje czynności sprawdzające i weryfikacyjne składanych deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w postaci elektornicznej
 • Wydaje zaświadczenia
 • Potwierdza profile zaufane elektonicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 • Prowadzi sprawy związane z kasami rejestrującymi
 • Udziela pisemne informacje podmiotom uprawnionym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty