Oferty pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 72218

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
wymuszona pozycja ciała-pozycja siedząca,
praca w siedzibie urzędu z klientem zewnętrznym


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


budynek nie jest przystosowany do obsługi i pracy osób niepełnosprawnych wymagający adaptacji i remontu, stanowisko pracy zorganizowane zgodnie z przepisami bhp,
ocena ryzyka zawodowego określa warunki i czynniki szkodliwe dla stanowiska pracy

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe, w tym w sprawach: - określania wysokości przychodu/dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, kwoty zwrotu, - ustalania zobowiązań podatkowych, - orzekania w sprawach odpowiedzialności następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązanie podatkowe, w celu prawidłowej realizacji zadań
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu realizacji zadań.
 • Wydaje postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku w celu realizacji zadań.
 • Orzeka w zakresie kar porządkowych w celu realizacji zadań
 • Ustala wysokość kosztów postepowania w celu realizacji zadań
 • Orzeka w zakresie zgody lub odmowy wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT w celu realizacji zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • umiejętność argumentowania
 • znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty