Oferty pracy

Naczelnik wydziału

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Słupsk
Ogłoszenie o naborze Nr 117359

Warunki pracy

Praca wymagająca szczególnej koncentracji, odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz odporności na stres. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora oraz narzędzi biurowych. Praca siedząca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku piętrowym na 7 piętrze, budynek wyposażony w windy i podjazdy.

Zakres zadań

 • zapewnia właściwe gospodarowanie i nadzór nad majątkiem: w tym nieruchomosciami, taborem samochodowym, jednostkami pływającymi Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego
 • zabezpiecza i nadzoruje utrzymanie porządku na administrowanym terenie oraz czystości wszystkich pomieszczeń
 • prowadzi nadzór nad właściwym sposobem eskploatacj składników majątkowych (wyposażenia, sprzętu i urządzeń technicznych) oraz prowadzeniem ich ewidencji
 • prowadzi sprawy związane z gospodarowaniem składnikami majatku ruchomego w Inspektoracie tj. sprzedażą, przekazaniem,darowizną oraz likwidacją
 • nadzoruje rejestr umów oraz realizację umów na dostawy i usługi
 • nadzoruje opracowanie i realizację planów rzeczowo-finansowych w zakresie zakupu, budowy środków trwałych oraz planu finansowego w zakresie kosztów administracyjnych
 • prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem majątku
 • nadzoruje właściwe stosowanie intrukcji kancelaryjnej oraz prowadzi nadzór nad archiwum zakładowym
 • nadzoruje administrowaniem siecią komputerową
 • koordynuje i nadzoruje nad pracownikami wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne, ekonomiczne lub budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw administracyjnych i gospodarczych oraz 2-letni staż pracy związany z kierowaniem zespołem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego używanego spośród języków roboczych Unii Europejskiej


Zobacz podobne oferty