Oferty pracy

Młodszy księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy księgowy
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 116204

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek nie posiada windy

 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze

Zakres zadań

 • Dokonuje rozliczeń związanych z wynagrodzeniami i uposażeniami
 • Dokonuje rozliczeń Izby jako płatnika
 • Prowadzi wymaganą ewidencję i dokumentację księgową w zakresie wynagrodzeń i uposażeń oraz świadczeń dla pracowników

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zagadnień wynikających z przepisów: ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; znajomość zagadnień związanych z naliczaniem, rozliczaniem i odprowadzaniem składek na PPK
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty