Oferty pracy

Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 78941

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca przy komputerze przez co najmniej 4 godziny na dobę


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek nie posiada windy

 • toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku

Zakres zadań

 • Planuje budżet, monitoruje i analizuje budżet w układzie tradycyjnym i zadaniowym
 • Koordynuje kontrolę finansową w Izbie
 • Monitoruje i prowadzi ewidencję zaangażowania środków w planie finansowym
 • Wykonuje zadania wierzyciela w zakresie należności Izby
 • Wykonuje wyroki w zakresie zasądzonych kosztów postępowania sądowego
 • Wykonuje zadania w zakresie pełnienia obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty