Oferty pracy

Kierownik Magazynu

Dołącz do Składnicy RARS w Kamienicy Królewskiej

Kierownik Magazynu
Miejsce pracy: Kamienica Królewska, ul. Sosnowa 2
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Kierownik Magazynu.
 • Chcemy zatrudnić jedna osobę na pełen etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Składnica RARS, 83-342 Kamienica Królewska, ul. Sosnowa 2
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki:
 • Zarządzanie i organizacja pracy w podległym zespole.
 • Nadzór nad produktywnością i jakością powierzonych zadań oraz praca nad ich ciągłym ulepszaniem.
 • Odpowiedzialność za operacje magazynowe, w tym:
  • przyjmowanie i wydawanie towaru zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami,
  • przechowanie powierzonych towarów zgodnie z zasadami i wymogami technologicznymi,
  • weryfikowanie ilości i jakości dostarczonych towarów,
  • zabezpieczenie powierzonych towarów i mienia,
  • nadzór nad dokumentacją.
 • Utrzymywanie standardów BHP.
 • Odpowiedzialność za utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń oraz infrastruktury.
 • Uczestnictwo w przeglądach obiektów, systemu i sprzętu.
 • Dbałość o ciągły rozwój i motywację podległego zespołu.
 • Aktywne uczestnictwo we wdrażaniu nowych projektów.
 • Zapewnienie przestrzegania przepisów i wewnętrznych procedur.
 • Współdziałanie z kierownikami innych komórek organizacyjnych.
 • Wykonywanie innych zadań związanych z działalnością Składnicy zlecanych przez przełożonego.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania:
 • Wykształcenie wyższe.
 • 3 lata doświadczenia/stażu pracy na stanowisku kierowniczym.
 • Wiedza z zakresu techniki magazynowania towarów i przepisów BHP.
 • Znajomość zasad gospodarki magazynowej.
 • Znajomość zasad bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń technicznego wyposażenia magazynów.
 • Znajomość ustawy o rezerwach strategicznych.
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Sporządzanie pism urzędowych, umów cywilno-prawnych, sprawozdań oraz analiz.
 • Obsługa urządzeń biurowych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Samodzielność, komunikatywność, zdolności organizacyjne, dokładność rzetelność.
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Wykształcenie wyższe w kierunku zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Doświadczenie zawodowe w logistyce magazynowej.
 • Znajomość Kodeksu Pracy na poziomie podstawowym.
 • Doświadczenie w pracy z systemami WMS.
 • Język angielski lub niemiecki w stopniu podstawowym.
 • Znajomość SAP Hana, Xpertis.
 • Ukończony kurs w zakresie przepisów BHP i Ppoż.
 • Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.
Sprawdź co oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
 • Premie uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • Dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.