Oferty pracy

Kierownik kancelarii tajnej

Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik kancelarii tajnej
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 83149

Warunki pracy

* praca biurowa przy monitorze ekranowym przy naturalnym i sztucznym oświetleniu


* większość zadań wykonywana jest w pozycji siedzącej


* bariery architektoniczne - brak wind i toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych


* na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

Zakres zadań

 • realizacja ustawowych zadań kierownika kancelarii tajnej, w szczególności poprzez przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, wydawanie, udostępnianie, przekazywanie i wysyłanie materiałów niejawnych
 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych (rejestrów, dzienników i innych urządzeń służących do ewidencji materiałów niejawnych)
 • nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w zakresie działania kancelarii oraz organizowanie i koordynowanie pracy kancelarii, planowanie zadań i zapewnienie należytej ochrony materiałów niejawnych znajdujących się w kancelarii
 • gromadzenie przepisów niejawnych oraz prowadzenie i aktualizacja dziennika przepisów, a także udostępnianie i wydawanie przepisów
 • prowadzenie Składnicy Akt jednostki oraz nadzór nad brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, porządkowanie, przekazywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z komórek i jednostek organizacyjnych KPP w Pruszczu Gdańskim
 • sprawowanie merytorycznego nadzoru nad procesem archiwizacji i brakowania w komórkach i jednostkach organizacyjnych KPP w Pruszczu Gdańskim
 • brakowanie dokumentacji przechowywanej w Składnicy Akt, w tym przeprowadzanie ekspertyz archiwalnych akt kategorii "BE" przed ich wybrakowaniem oraz przygotowywanie jej do fizycznego zniszczenia, w tym organizowanie tego procesu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji zadań wymienionych w ogłoszeniu
 • znajomość przepisów wiązanych z realizacją zakresu zadań
 • umiejętność obsługi typowych urządzeń biurowych, w tym znajomości programów informatycznych MS Office, MS Word, Excel
 • dobra organizacja pracy własnej, dokładność, systematyczność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych


Zobacz podobne oferty