Oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 79011

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych,

 • przeprowadzenie kontroli,

 • zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,

 • pokój biurowy mieści się na 3 piętrze budynku wyposażonego w windę, wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych,

 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,

 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.


 

Zakres zadań

 • realizuje zadania wojewody w zakresie "Funduszu Dróg Samorządowych" oraz innych programów rządowych;
 • monitoruje przebieg realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków budżetu państwa;
 • przeprowadza kontrole, sporządza projekty wystąpień pokontrolnych i wystąpienia pokontrolne;
 • wykonuje zadania związane z realizacją "Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej"
 • wykonuje zadania związane z przygotowywaniem procesu i przeprowadzaniem naboru wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;
 • monitoruje bieżące procentowe wykorzystanie środków w ramach realizowanych inwestycji, dofinansowanych ze środków budżetu państwa;
 • prowadzi rejestry dofinansowania oraz zmiany wielkości dofinanasowania poszczególnych inwestycji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: o funduszu dróg samorządowych, o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, o kontroli w administracji rządowej, o drogach publicznych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty