Oferty pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Tczew
Ogłoszenie o naborze Nr 109922

Warunki pracy

Praca z użyciem monitora ekranowego powyżej 4 godziny dziennie.
Stanowisko pracy usytuowane w budynku jednopiętrowym, niedostosowanym do potrzeb osób z niektórymi niepełnosprawnościami: brak podjazdu dla wózków inwalidzkich; brak windy; wąskie schody i korytarze; toalety niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością. 
Od frontu budynku dostępne są oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny, niezbędny do pracy, sprzęt biurowy.
Praca w godzinach 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku; wyjścia i wyjazdy służbowe samochodem służbowym; udział w szkoleniach i konferencjach.

Zakres zadań

 • Kontroluje wytwarzanie, obrót i stosowanie pasz i dodatków paszowych
 • Sporządza projekty planów i harmonogramów rocznych kontroli w zakresie sprawowanego nadzoru
 • Realizuje monitoring substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach, wydalinach, tkankach lub narządach, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w paszach i wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt w zakresie sprawowanego nadzoru
 • Pobiera próbki do badań urzędowych zgodnie z Programem Planu Urzędowej Kontroli Pasz
 • Wymienia informacje o niebezpiecznych paszach w ramach systemu RASFF
 • Prowadzi dokumentację związaną z realizacją zadań oraz konieczną sprawozdawczością
 • Prowadzi statystykę oraz sprawozdawczość; sporządza sprawozdania z działalności Inspekcji w zakresie sprawowanego nadzoru
 • Kontroluje pozyskiwanie i prawidłową kategoryzację ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Kontroluje zbieranie i transportowanie ubocznych produktów zwierzęcych
 • Kontroluje przetwarzanie, wprowadzanie na rynek, magazynowanie i usuwanie ubocznych produktów zwierzęcych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dotyczy lekarzy weterynarii)
 • Znajomość prawa weterynaryjnego z zakresu zajmowanego stanowiska i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Biegła znajomość obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Udokumentowane kursy i szkolenia związane z tematyką weterynaryjną
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, komunikatywność
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację


Zobacz podobne oferty