Oferty pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Człuchowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Człuchów
Ogłoszenie o naborze Nr 87437

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie, budynek piętrowy,


praca od poniedziałku do piątku,


wyjazdy służbowe (szkolenia, narady),


brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak windy, brak podjazdu/bariery architektoniczne,


kontakt z materiałem biologicznym i zwierzętami,


stres związany z kontaktami z przedstawicielami podmiotów kontrolowanych,


praca przy komputerze

Zakres zadań

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego i rozporządzeń unijnych
 • realizacja zadań wynikających z krajowego planu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego
 • rejestracja podmniotów ubiegających sie o wpis rolniczego handlu detalicznego w tym prowadzenie rejestru RHD
 • prowadzenie terminowej sprawozdawczości w odniesieniu do RHD
 • współpraca z inspektorami weterynaryjnymi ds. RHD w innych Powiatowych Inspektoratach Weterynarii oraz współpraca z laboratorium ZHW i podmiotami w powiecie w zakresie kompetencji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera
 • posiadanie obywaletstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty