Oferty pracy

Asystent w Zakładzie Parazytologii Tropikalnej

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Asystent w Zakładzie Parazytologii Tropikalnej
Miejsce pracy: Gdańsk
K/6421/AB

grupa pracowników badawczo - dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie docelowo na czas nieokreślony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • posiadania tytułu zawodowego magistra biologii, biotechnologii lub nauk pokrewnych,
 • preferowana specjalizacja z zakresu biotechnologii, biologii molekularnej, protozoologii, helmintologii, akaroentomologii lub analityki medycznej,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. C1,
 • biegłej znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie,
 • czynnego prawa jazdy kat. B,
 • gotowości do pracy w terenie (mile widziane doświadczenie w tym zakresie),
 • biegłej obsługi programu Office i znajomości pakietów statystycznych (np. programu Statistica lub innych programów do działań statystycznych),
 • znajomości technik molekularnych i gotowości do rozwoju umiejętności w tym zakresie,
 • posiadania predyspozycji do pracy badawczej i dydaktycznej,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na czas określony na 0,8 wymiaru czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.


Zobacz podobne oferty