WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

rynek pracy w województwie pomorskim

Województwo pomorskie jest 7. województwem Rzeczypospolitej Polskiej pod względem liczby ludności (2,3 miliona osób) i 8. pod względem zajmowanej powierzchni (18 310 km2). Położone jest w północnej części Polski, nad Morzem Bałtyckim. Na terenie województwa pomorskiego znajduje się znane w całym kraju Trójmiasto, w którego skład wchodzi Gdańsk, Gdynia i Sopot. Siedzibą władz województwa pomorskiego jest jego największe miasto – Gdańsk.

W porównaniu z  innymi województwami w kraju, pomorskie charakteryzuje się dość niskim poziomem bezrobocia. W lutym 2013r. stopa bezrobocia w województwie wynosiła 14,6%, czyli zaledwie o 0,2% więcej niż średnia stopa bezrobocia w całej Polsce. Wartość ta plasuje pomorskie na 5 miejscu wśród wszystkich województw Polski.

Osoby poszukujące zatrudnienia na terenie województwa pomorskiego jako swój cel wybierają zazwyczaj największe miasta regionu, bowiem charakteryzują się one największą różnorodnością dostępnych ofert pracy, związanych ze wszystkimi dziedzinami gospodarki. Pomorska gospodarka zajmuje jedno z najważniejszych miejsc wśród polskich województw i cechuje się ponadprzeciętnym eksportem w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Czołową branżą Pomorza i równocześnie największym pracodawcą pozostaje przemysł stoczniowy, reprezentowany przez stocznie produkcyjne, remontowe oraz firmy współpracujące ze stoczniami. Ponadto, w pomorskim rozwija się przemysł rafineryjny, spożywczy, maszynowy, meblowy i turystyka. Ważną funkcję odgrywają również branża informatyczna, elektroniczna i biotechnologiczna.

Prabuty

jak znaleźć pracę w Prabutach

Prabuty to miasto i siedziba jednej z pięciu gmin wchodzących w skład powiatu kwidzyńskiego. Gmina Prabuty jest drugą pod względem wielkości po gminie Kwidzyn. Zlokalizowana jest na południowo-wschodnim krańcu województwa pomorskiego. Całkowita powierzchnia gminy wynosi 191,2 km2 , z czego 6 km2 to obszar miasta Prabuty. Liczba mieszkańców zamieszkujących gminę to ponad 13,6 tysięcy osób, w tym teren miasta zamieszkuje ponad 8,9 tysiąca osób.

Prabuty to gmina o charakterze typowo rolniczym, głównymi gałęziami produkcji są: przemysł drzewny, odzieżowy i maszynowy. W niedużej odległości od centrum miasta znajduje się Szpital Specjalistyczny, posiadający jedną z największych kubatur budynków szpitalnych w województwie pomorskim. Co ważne, Prabuty są stacją węzłową położoną przy trasie Warszawa – Gdynia.

W 2013 roku na terenie Gminy Prabuty przebywało ponad 900 bezrobotnych. Średnia stopa bezrobocia w gminie wynosiła 10,8% i była o 0,8 punktu procentowego wyższa niż stopa bezrobocia w powiecie. Na 1074 zarejestrowanych przedsiębiorstw 151 reprezentowało branżę budowlaną, 109 przemysł, a 36 rolnictwo, praca Prabuty.

Czersk

praca w województwie pomorskim

Czersk to miasto w południowej części województwa pomorskiego, położone w powiecie chojnickim. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Czersk, a swoje prawa miejskie uzyskało 1 lipca 1926 roku. Miejscowa ludność należy do trzech grup etnicznych: Borowiaków, Kaszubów i Kociewiaków. Gminę zamieszkuje ponad 21 000 osób, z czego około 9 800 to mieszkańcy miasta. Powierzchnia terenu gminy wynosi ogółem 380 km2, w tym: obszary wiejskie – 370 km2, miasto – 10 km2. Lasy i grunty leśne zajmują w gminie 23 882 ha (ok. 63%), w mieście – 100 ha (ok. 10%).

Czersk jest niewielkim miasteczkiem o funkcji handlowo-usługowo-kulturalnej, stanowiącym zaplecze dla wiejskich terenów gminy. W mieście rozwijają się przede wszystkim usługi, głównie finansowe, ubezpieczeniowe i osobiste. Nie brakuje też punktów handlowych oferujących bogaty asortyment produktów. Lokalny przemysł jest niewielki, ogranicza się do przetwórstwa rolno-spożywczego i opiera na rolniczym charakterze gminy.

Stopa bezrobocia w gminie Czersk w 2013 roku wynosiła 14,2% i była wyższa niż średnia w całym kraju. Możliwości podjęcia pracy w tym regionie nie należą do najlepszych. Brakuje miejsc pracy dla wykształconych ludzi o dużych ambicjach, a wolne stanowiska pracy często obsadzane są po znajomości, praca Czersk.

W 2013 roku na terenie gminy funkcjonowało 1819 podmiotów gospodarki narodowej. 1168 reprezentowało branżę handlową i usługową, 283 branżę przemysłową, 273 branżę budowlaną i 95 sektor rolny.

Miastko

praca w województwie pomorskim

Pod nazwą Miastko kryje się miasto w woj. pomorskim, w południowo-zachodniej części powiatu bytowskiego, położone na Pomorzu Zachodnim, nad rzeką Studnicą, będące siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Miastko. Według danych statystycznych z 31 grudnia 2011 roku Miastko zamieszkałe było przez 11 068 mieszkańców.

W 2012 roku w rejestrze REGON wpisanych było 1750 podmiotów gospodarczych pochodzących z gminy Miastko. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowiły firmy i przedsiębiorstwa usługowo-handlowe. Branżę przemysłową i budowlaną reprezentowało po 225 podmiotów gospodarczych, natomiast w rolnictwie działały 133 firmy.

W tym samym czasie na terenie gminy pracowało 3,5 tysiąca osób, podczas gdy 2280 było zarejestrowanych jako bezrobotne. Stopa bezrobocia w gminie wynosiła w tym czasie 17,5% i świadczyła o dużych problemach na rynku pracy, z jakimi borykały się lokalne władze. Wśród bezrobotnych przeważały kobiety.

Ponad siedemnastoprocentowa stopa bezrobocia jest wartością wysoką, przekraczającą średnią stopę bezrobocia w całym kraju i mówiącą o dużych problemach zatrudnieniowych. Obywatele naszego kraju, którzy chcą wyjechać do Miastka i tam poszukać pracy muszą być przygotowani na niedużą liczbę nowych ofert pracy i dużą konkurencyjność w ubieganiu się o wolne wakaty, praca Miastko.

Władysławowo

praca w województwie pomorskim

Władysławowo jest zdecydowanie jednym z najbardziej znanych polskich kurortów nadbałtyckich, każdego roku odwiedzanym przez tysiące obywateli naszego kraju. Władysławowo jest miejscowością z rozbudowaną infrastrukturą turystyczną. Położenie nad otwartym morzem i Zatoką Pucką, a także w pobliżu Nadmorskiego Parku Krajobrazowego stanowi jeden z jego walorów turystycznych, praca Władysławowo.  Mieści się tutaj aż 15 kąpielisk nadmorskich. Co więcej, w mieście znajduje się port morski, którego część pełni funkcję turystycznego mola.

Władysławowo to największe miasto w powiecie puckim, znajdującym się w województwie pomorskim. W 2011 roku populacja miasta wynosiła 15 tysięcy mieszkańców. Ciekawostką jest, że z dniem 1 stycznia 2015 roku gminie miejskiej Władysławowo zostaną odebrane prawa miejskie i nadane miejscowości Władysławowo. Jest to zabieg administracyjny związany ze zmianą typu gminy z miejskiej na miejsko-wiejską.

Gospodarka miasta w znacznej mierze związana jest z jego funkcją turystyczną praca Władysławowo. Ponadto, w porcie znajdującym się na terenie miasta prowadzone jest przetwórstwo ryb, fabryka lodu i mączki rybnej o stocznia remontowa. Od maja do października cumują przy jego nabrzeżu jachty sportowe i żaglówki.

Według danych z 2012 roku w powiatowym urzędzie pracy w Pucku było zarejestrowanych 799 mieszkańców Władysławowa. Stopa bezrobocia w mieście wynosiła 8%.

Ustka

praca w województwie pomorskim

Analizując sytuację gospodarczą nadmorskiej Ustki, na pewno pierwszym, co przyjdzie nam na myśl będzie jej turystyczna funkcja, z które miasto czerpie ogromne przychody. Korzystna lokalizacja miasta przy basenie Morza Bałtyckiego sprawiła, że znaczna część lokalnej gospodarki związała się z turystyką nadmorską, usługami i handlem skierowanym głównie w stronę przyjeżdżających turystów. Ustka położona jest na Wybrzeżu Słowińskim, u ujścia rzeki Słupi do Morza Bałtyckiego. Jest miastem portowym, uzdrowiskiem z dwoma letnimi kąpieliskami morskimi. Według danych z 31 grudnia 2012 r. miasto miało 16 379 mieszkańców. Na tle największych pod względem liczby ludności miast, Ustka zajmuje 17 miejsce w województwie.

Największa liczba osób znajduje zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w sektorze publicznym – szkoły podstawowe i średniego szczebla, służba zdrowia, urzędy administracji samorządowej, morskiej i specjalnej oraz jednostki garnizonu wojskowego. Wiele miejsc pracy generuje również turystyka. Można zauważyć tendencję spadkową w sektorze rybołówstwa i rolnictwa, praca Ustka. Na koniec grudnia 2012 r. w rejestrze bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w Ustce pozostawało 824 mieszkańców miasta Ustki, w tym 393 kobiety. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych była niższa od analogicznego okresu roku ubiegłego o 100 osób. Stopa bezrobocia na koniec 2012 roku wynosiła 7,8%.

Większość podmiotów gospodarczych w mieście funkcjonuje w sektorze prywatnym – ok. 2400 podmiotów. Wśród zarejestrowanych przedsiębiorstw najliczniejszymi są przedsiębiorstwa i zakłady prywatne – sklepy, zakłady usługowe, produkcyjne, rzemieślnicze oraz szereg ośrodków wczasowych, wypoczynkowych, punktów gastronomicznych i handlowych zajmujące się:

 • Produkcją wyrobów przemysłowych – 39,
 • Produkcją wyrobów spożywczych – 25,
 • Budownictwem – 161,
 • Transportem – 129,
 • Działalnością produkcyjno- usługową – 27,
 • Działalnością usługową – 567,
 • Handlem i gastronomią – 1125,
 • Transportem taxi – 57.

Reda

praca w województwie pomorskim

Miasto Reda leży w północnej części województwa pomorskiego, w północnej części Aglomeracji Gdańskiej, w Pradolinie Redy. Stanowi ono jedno z miast Małego Trójmiasta Kaszubskiego i wchodzi w skład aglomeracji Trójmiejskiej. Miasto oddalone jest o 46 km od centrum Gdańska i o 10 km od centrum Gdyni. Według danych z 30 czerwca 2013 roku miasto zamieszkałe było przez 22 778 osób.

Cechą charakterystyczną sektora produkcyjnego Redy jest duża aktywność gospodarcza inwestorów prywatnych, zwłaszcza w sferze usług rynkowych. Obecnie na terenie miasta zarejestrowanych jest około 2,5 tysiąca podmiotów gospodarczych działających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, głównie branżach handlu detalicznego i hurtowego artykułami wielobranżowymi, usług budowlanych, stolarskich i hydraulicznych oraz mechanice pojazdowej i usług transportowych. To w tych branżach zatrudnienie znalazła największa liczba mieszkańców miasta, praca Reda. Do największych i najbardziej znaczących firm z Redy zaliczyć można m.in.:

 • Przedsiębiorstwo “PREFABET-REDA” S.A. – produkcja gazobetonu;
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Komunalne “KOKSIK” – ogrzewanie części miasta;
 • PHU “MEBLOMARKET” – handel art. przemysłowymi, produkcja mebli;
 • Przedsiębiorstwo Elektryczno – Budowlane “STEL” – budownictwo i instalacje.

 

Rumia

praca w województwie pomorskim

Rumia jest miastem i gminą w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, leżącym nad Zagórską Strugą. Co ciekawe, z miastami Wejherowem i Redą tworzy zespół trzech miast zwany Małym Trójmiastem Kaszubskim. Według danych z 31 grudnia 2012 miasto miało 47 304 mieszkańców i stanowiło największy ośrodek miejski niebędącym siedzibą powiatu w Polsce.

Rumia należy do znaczących ośrodków gospodarczych w regionie wejherowski, a liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na jej terenie oscyluje wokół 4 tysięcy. Na relatywnie średniowysokim poziomie kształtuje się poziom wskaźnika przedsiębiorczości (określającego stosunek liczby podmiotów gospodarczych do 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym), który wynosi 14%, praca Rumia. W strukturze gospodarczej miasta dominującą rolę pełnią prywatne podmioty gospodarcze, a wśród prywatnych podmiotów gospodarczych przeważają osoby fizyczne, które prowadzą własną działalność gospodarczą. W mieście nie istnieją duże firmy – jedynie 25 zaliczyć można do firm średnich (największe zatrudniają po około 200 osób).

Ważniejszymi zakładami przemysłowymi w gminie są:

 • Fabryka Urządzeń Okrętowych „Rumia” (wchodzi w skład grupy Stoczni Remontowej w Gdańsku);
 • Fabryka Mebli Tapicerowanych „Meblomak”;
 • Fabryka Nici „Amanda”;
 • Grupa Kapitałowa „Rubo” (produkcja i serwis rusztowań);

Malbork

praca w województwie pomorskim

Powiat malborski na tle innych regionów województwa pomorskiego wyróżnia się dużym poziomem bezrobocia panującym wśród lokalnej społeczności. Stopa bezrobocia kształtująca się na poziomie 26,9% (dane z końca lutego 2013r.) stawia ten powiat na 3 miejscu wśród regionów Pomorza o najwyższym odsetku osób bezrobotnych (za powiatem nowodworskim i sztumskim). 56% wszystkich bezrobotnych stanowią kobiety.

Nieciekawa sytuacja na malborskim rynku pracy wpływa na ilość i różnorodność publikowanych ofert pracy Praca Malbork, które w znacznej części skierowane są do pracowników handlu i sektora usług osobistych. W strukturze przedsiębiorstw miasta Malborka dominują firmy związane handlem, a także zakłady przemysłu spożywczego. W mieście zlokalizowana jest wytwórnia makaronu Malma i Cukrownia Malbork. Ponadto w Malborku wytwarzane są urządzenia rolnicze (fabryka narzędzi ogrodniczych Leokadia), urządzenia na potrzeby przemysłu drzewnego (Malborski zakład przerobów drewna Pemal), a także rozwija się przemysł odzieżowy (Cotte, Koga) i chemiczny (Organika). Kapitał zagraniczny reprezentowany jest przez Prino-Plast (producent artykułów higienicznych), największą w regionie wytwórnię materiałów budowlanych Leier-Malbork sp. z o.o. oraz producenta wentylatorów przemysłowych Nyborg-Mawent S.A.

Puck

praca w województwie pomorskim

Puck jest siedzibą najbardziej na północ wysuniętego regionu województwa pomorskiego – powiatu puckiego. Historycznie miasto leży na Kaszubach u ujścia Płutnicy do Zatoki Puckiej. Miasto stanowi powiatowe centrum ratunkowe, ośrodek oświatowy, kulturalny i turystyczny oraz główną bazę handlowo-usługową w regionie. Według danych z 30 grudnia 2011 miasto liczyło 11,5 tysiąca mieszkańców i zajmowało powierzchnię 4,9 km2.

Powiat pucki cechuje się średnim poziomem bezrobocia w regionie. Jak wskazują dane statystyczne z końca lutego 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w powiecie puckim wynosił 16,5%, czyli o 1,9% więcej niż w całym województwie i 2,1% więcej niż w Polsce. Wśród bezrobotnych przeważają mężczyźni, a także osoby długotrwale bezrobotne i nie posiadające wykształcenia średniego. Bezrobotni z regionu Pucka aktualne oferty pracy mogą znaleźć na stronie Praca Puck.

Na terenie miasta swą działalność prowadzi ponad 1500 podmiotów gospodarczych, z czego blisko połowa (46%) to przedsiębiorstwa związane z handlem. 23% wszystkich firm stanowią hotele i restauracje, 13% to przedsiębiorstwa związane z budownictwem i naprawami, a 11% – zakłady przetwórstwa przemysłowego. Wśród aktywnych zawodowo, najwięcej osób pracuje w przemyśle, administracji publicznej, ochronie zdrowia, handlu i naprawach oraz w obsłudze nieruchomości i firm.