Oferty pracy

Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Starogard Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 136923

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu oraz praca w terenie. Praca z wykorzystaniem komputera, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych, aparatu fotograficznego, przyrządów pomiarowych oraz samochodu służbowego w terenie. Praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na parterze budynku. Budynek posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych. Oświetlenie naturalne i sztuczne.


Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w PINB z wykonywaniem zadań tożsamych pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które pracownik będzie wykonywać w ramach obowiązków służbowych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie kontroli i oględzin budów, robót budowlanych i obiektów budowlanych.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych.
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków.
 • Przygotowywanie odpowiedzi na pisma wpływające do urzędu.
 • Przygotowywanie sprawozdań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ogólnobudowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń.
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Komunikatywność.
 • Samodzielność.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 • Umiejętność samodzielnej obsługi komputera (pakiet Office), urządzeń biurowych i pomiarowych.
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność poprawnego komunikowania się w mowie i piśmie z interesantami, formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie, udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi.
 • Umiejętność pracy w zespole.


Zobacz podobne oferty