Oferty pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 121251

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • czterokondygnacyjny budynek urzędu

 • brak windy

 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku

Zakres zadań

 • Organizuje proces naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej
 • Organizuje postępowania kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej
 • Realizuje zadania związane z adaptacją pracowników/funkcjonariuszy do pracy/służby
 • Planuje i realizuje działania w zakresie budowania wizerunku pracodawcy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawy o Służbie Cywilnej oraz przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty