Oferty pracy

Z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-inwestycyjnychw departamencie zdrowia

Gdański Urząd Pracy
Z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-inwestycyjnychw departamencie zdrowia
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/0867
OBOWIĄZKI:
Kierowanie i koordynacja zadań w zakresie realizacji strategii podmiotów leczniczych Województwa Pomorskiego, w tym ocena realizacja planów medycznych oraz przygotowywanie propozycji kompleksowych analiz w zakresie modeli organizacji podmiotów leczniczychKierowanie i koordynacja działań inwestycyjnych realizowanych w podległych podmiotach leczniczych ze środków finansowych własnych samorządu oraz zewnętrznych. Poszukiwanie zewnętrznych środków finansowych na finansowanie inwestycji w podmiotach leczniczych.Prowadzenie kompleksowych analiz finansowych w zakresie monitorowania sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.Prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązków wynikających z tytułu nadzoru właścicielskiego nad podmiotami leczniczymi.Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu ekonomii, finansów lub/i nauk prawnych, posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy lub okresów wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, posiadanie min. 3-letniego doświadczenia w pracy na stanowiskach kierowniczych, znajomość przepisów ustaw z zakresu działalności Departamentu Zdrowia: ustawy o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, znajomość Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (w tym Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla Pomorzan), posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o finansach publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego umiejętność zarzadzania zasobami ludzkimi i delegowania zadań, znajomość regulacji prawnych dotyczących samorządu województwa oraz ustawy o samorządzie województwa, znajomość obsługi komputera MS Office (Word, Excel, Power Point), brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych."uprawnienia:

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

2 800 - 5 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd PracyZobacz podobne oferty