Oferty pracy

Technik Serwisu

Jesteś znudzony codzienną rutyną?
Chcesz rozwijać swoje umiejętności techniczne pracując przy dużych instalacjach chłodniczych?
Dołącz do GEA!

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należy realizacja wszelkich prac serwisowych dla przemysłowych instalacji chłodniczych opartych o naturalne czynniki chłodnicze.
Powierzone zadania serwisowe są wykonywane u klientów, w zakładach przemysłowych m.in. przetwórstwa spożywczego.

Obszar pracy: Polska Północna

Technik Serwisu
Miejsce pracy: woj. pomorskie
Nr ref.: JR-0021325
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • bieżące serwisowanie urządzeń i instalacji chłodniczych na obiektach klientów
 • usuwanie awarii
 • analizę pracy urządzeń i instalacji
 • przeglądy główne urządzeń
Wymagania:
 • wykształcenie techniczne, preferowane elektryczne lub elektrotechniczne (min. średnie / zawodowe)
 • znajomość zagadnień mechaniki i elektryki oraz automatyki przemysłowej
 • wiedza z zakresu chłodnictwa – mile widziana
 • doświadczenie w naprawach urządzeń/ instalacji chłodniczych/elektrycznych lub w utrzymaniu ruchu
 • umiejętności komunikacyjne w relacji z klientem
 • prawo jazdy kat. B. i gotowość do częstych podróży służbowych
 • dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • urozmaiconą, nierutynową pracę z nowoczesnymi technologiami i we współpracy z ludźmi
 • rozwój umiejętności dzięki pracy z najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami chłodniczymi
 • dofinansowanie zajęć sportowych (Multisport) oraz prywatna opieka medyczna
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • samochód służbowy wyposażony w profesjonalne narzędzia – do użytku prywatnego
Klauzula informacyjna – rekrutacja

Zgoda na przetwarzanie danych:
Aplikując o pracę w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie rekrutacyjne oświadcza Pan/Pani, że zapoznał/a się z poniższą Informacją Administratora Danych Osobowych oraz, że wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (niewymienionych w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy) zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcieliby Państwo, abyśmy zachowali Państwa dokumenty aplikacyjne w naszej bazie rekrutacyjnej prosimy o umieszczenie dodatkowo następującej klauzuli.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele przyszłych rekrutacji prowadzonych przez spółki
grupy GEA w Polsce.”

Informacja Administratora Danych Osobowych:

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:
1. Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych są spółki grupy GEA Group AG w Polsce wymienione poniżej w pkt 5.
2. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Pana/Pani zgoda.
3. Przekazane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji, a jeśli wyrazili Państwo zgodę na przyszłe rekrutacje także w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z Pana/Pana udziałem.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a następnie zostaną usunięte. Natomiast jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres 1 roku od daty przesłania aplikacji. Po upływie tego terminu dane zostaną usunięte.
5. Podane dane osobowe będą przekazywane wyłącznie tej spośród poniżej wymienionych spółek z grupy GEA i jej upoważnionym pracownikom, na rzecz której prowadzony jest dany proces rekrutacji i będącej potencjalnym pracodawcą tj.: GEA Process Engineering Sp. z o. o., GEA Westfalia Separator Polska Sp. z o. o., GEA Food Solutions Poland Sp. z o. o., GEA Farm Technologies Sp. z o. o., GEA Refrigeration Poland Sp. z o.o., GEA Tuchenhagen Polska Sp. z o.o. oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie umów zawartych przez spółki GEA w Polsce.
6. Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.
8. Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W przypadku pytań lub żądania realizacji w/w praw mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail: rekrutacja@gea.com.