Oferty pracy

Technik ds. preparatyki mikroskopowej

Tytuł projektu: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer 


Kierownik ProjektuProf. Jan Dumański


Projekt finansowany w ramach konkursu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - Międzynarodowe Agendy Badawcze

Technik ds. preparatyki mikroskopowej
Miejsce pracy: Gdańsk
44R22
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • wdrożenie i optymalizacja protokołów badawczych z zakresu eksperymentów transkryptomiki przestrzennej przy użyciu Visium Spatial Gene Expression dla materiału badanego w ramach realizowanych projektów,
 • przygotowywanie, cięcie i barwienie materiału tkankowego,
 • obrazowanie wykonanych preparatów na mikroskopach świetlnych,
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zgodnych z zakresem tematyki projektu (w szczególności wykorzystanie technik biologii molekularnej: izolacja DNA/RNA z różnych tkanek pochodzenia ludzkiego, PCR, qPCR),
 • nadzór i przestrzeganie standardów jakości pracy badawczej.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • ukończenia studiów z zakresu biologii, biotechnologii, analityki medycznej, chemii lub nauk pokrewnych,
 • doświadczenie z zakresu technik preparatyki mikroskopowej i barwienia,
 • mile widziane doświadczenie z zakresu technik biologii molekularnej (w szczególności PCR, qPCR, NGS),
 • znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, szczególnie nomenklatury z zakresu biologii molekularnej,
 • biegłości w obsłudze podstawowych pakietów Microsoft Office oraz otwartości na używanie nowych narzędzi IT,
 • umiejętności pracy w zespole.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na czas określony,
 • pracę w międzynarodowym zespole specjalistów biologii molekularnej i bioinformatyków,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,


Zobacz podobne oferty