Oferty pracy

Technik analityki medycznej

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
Technik analityki medycznej
Miejsce pracy: Słupsk
Numer: StPr/22/1224
OBOWIĄZKI:
przyjmowanie próbek badań bakteriologicznych, łacznie z oceną ich przydatności do badań,wykonywanie badań bakteriologicznych, wirusologicznych i parazytologicznych na każdym etapie postępowania diagostycznegio opisanego w procedurach badawczych, prowadzenie dokumentacji dot. przyjmowania próbekwykonywania poszczególnych etapów oraz końcowego wyniku badania, przyjmowanie dokumentacji technicznej i systemowej-opracowywanie procedur, instrukcji itp. obsługa sprzętu laboratoryjnego i biurowego, udział w szkoleniach PSSE
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, medyczne, kierunek: technik analityki


Wymagania inne:

Rekrutacja w ramach programów : 1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk (IV). Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne w wieku do 29 roku życia ( osoby, które nie ukończyły 25 roku życia powinny pozostawać w ewidencji urzędu pracy nie dłużej niż 4 miesiące);2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. Uczestnikami stażu w programie mogą być osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 roku życia, spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków tj. pozostają bez pracy dłużej niż rok (tzw. długotrwale bezrobotni), posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Miejsce pracy:

Słupsk


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 489 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w SłupskuZobacz podobne oferty