Oferty pracy

Starszy specjalista

Gdański Urząd Pracy
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/9916
OBOWIĄZKI:
Opracowywanie programów funkcyjno-użytkowych oraz planów remontowo-inwestycyjnych w zakresie branżytelekomunikacyjnej w celu realizacji planowanych inwestycji i modernizacji. Wykonywanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych związanych z remontami istniejących budynków przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania branżowego w celu przeprowadzenia procedury przetargowej. Opracowywanie sposobu realizacji i koordynacji nadzoru inwestorskich celem ustalenia stanu faktycznego i napraw awaryjnych. Usuwanie awarii i wykonywanie napraw związanych z bieżącą eksploatacją obiektów służbowych oraz sieci telekomunikacyjnej. Kontrolowanie i nadzorowanie przebiegu realizacji robót pod względem jakościowym, ilościowym i wartościowym. Wykonywanie projektów wstępnych oraz planów wieloletnich celem realizacji inwestycji KWP w Gdańsku. Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych obiektów na terenie województwa. Uczestnictwo w komisjach przetargowych, udzielanie oferentom odpowiedzi na pytania dotyczące wymaganych parametrów technicznych, jakościowych oraz pożądanego sposobu realizacji inwestycji.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: telekomunikacja lub pokrewne


Wymagania inne:

doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 lata pracy w administracji lub powyżej 1 roku w obszarze pracy w branży teletechnicznej w zakresie sieci komputerowych, telekomunikacyjnych oraz systemów: nagłośnieniowych, kontroli dostępu, SAWIN, PPOŻ, CCTV, działanie w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych. Znajomość Ustawy Prawo Budowlane, Prawo o Zamówieniach Publicznych, Prawa Telekomunikacyjnego. Kierowanie zespołem. Obywatelstwo polskie. Korzystanie z pełni praw publicznych. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestepstwo skabrowe.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

2 800 - 5 600 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd PracyZobacz podobne oferty