Oferty pracy

Starszy specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Ustka
Ogłoszenie o naborze Nr 119961

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy)
- praca w terenie
- nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy)
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych
miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Czynniki fizyczne, biologiczne, inne czynniki, w tym niebezpieczne:
- uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowych pow. 4 godzin dziennie
- praca zmianowa/nocna

Zakres zadań

 • zarządza ruchem statków korzystających z systemu rozgraniczenia ruchu TSS Ławica Słupska zgodnie z postanowieniami prawidła 10 przepisów konwencji COLREG 1972 oraz Przepisów Służby Kontroli Ruchu Statków
 • prowadzi serwis informacji nautycznej, hydrologiczno-meteorologicznej, stanu zalodzenia dla obszarów objętych systemem monitorowania z uwzględnieniem dostępnych prognoz pogody, informacji ze stacji hydrometeorologicznych
 • prowadzi monitoring obszarów przyległych do stref: 6, 6a, 6b, 6c okresowo zamykanych dla żeglugi i rybołówstwa
 • monitoruje ruch statków w porcie i na redzie portu Ustka, prowadzi rejestr wejść i wyjść jednostek oraz podejmuje niezbędne działania w przypadku wystąpienia zagrożenia
 • sprawdza stan urządzeń cumowniczych, nabrzeży i stanowisk ratowniczych oraz odnotowuje w dzienniku portowym istotne wydarzenia, informacje o warunkach pogodowych i poziomie wód
 • podejmuje doraźne interwencje w stosunku do naruszających porządek portowy, bezpieczeństwo żeglugi w obrębie portu i redy, określone w przepisach portowych i innych regulacjach prawnych
 • przeprowadza kontrole podczas dokonywanych obchodów w granicach portu terenów i obiektów portowych oraz podejmuje niezbęde działania w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia nabrzeży i wód portowych
 • obsługuje komputerowe systemy teleinformatyczne i aplikacje: iMare, SafeSeaNet, CleanSeaNet, SWIBŻ, NSW (National Single Window)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe i dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym albo wykształcenie wyższe i kurs operatora VTS albo wykształcenie wyższe o specjalności inżynieria ruchu morskiego
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego praktyki morskiej na stanowisku oficera wachtowego lub praca na stanowisku operatora VTS
 • Świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym
 • Świadectwo ograniczone operatora GMDSS (ROC) lub świadectwo operatora stacji nadbrzeżnej
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Znajomość Nawigacyjnego Słownika Frazeologicznego IMO
 • Znajomość Międzynarodowego Prawa Drogi Morskiej
 • Znajomość przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących bezpieczeństwa morskiego i monitorowania ruchu morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość systemów monitorowania ruchu morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów: AIS, SAT-AIS
 • Podstawowa znajomość Regulaminu Radiokomunikacyjnego w zakresie łączności morskiej
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs operatora VTS
 • Średnio zaawansowana znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony żeglugi i portów morskich w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego w zakresie wykonywanych zadań


Zobacz podobne oferty