Oferty pracy

Starszy specjalista

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 113460

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Czynniki szkodliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie


Narzędzia i materiały pracy: - komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne: - winda - brak podjazdu - brak schodołazu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • przygotowuje materiały do postępowań przetargowych (do i powyżej 130 tys. zł) na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskuje decyzje i uzgodnienia niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę
 • wykonuje powierzone zadania z zakresu przygotowania inwestycji w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego (zgodnego z harmonogramem, przepisami prawnymi oraz zapisami umów)
 • współdziała z Wydziałem Realizacji Inwestycji oraz Wydziałem Oddziaływania Inwestycji na Środowisko na etapie projektowania i realizacji zadań
 • współpracuje z jednostkami projektowymi w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji robót w zakresie inwestycji, w celu uzyskania pozwolenia na budowę
 • przygotowuje i uczestniczy w naradach z Wykonawcami projektów oraz przedstawicielami zewnętrznych instytucji w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe (kierunek budownictwo, inżynieria środowiska, architektura lub inne techniczne pokrewne)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwo (w tym 1 rok przy przygotowaniu lub realizacji inwestycji budowlanych)
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego, prawa wodnego oraz prawa zamówień publicznych
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zamówień publicznych
 • Kursy i szkolenia z zakresu zamówień publicznych, prawa budowlanego, kosztorysowania
 • Znajomość programu Auto CAD
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)


Zobacz podobne oferty