Oferty pracy

Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 71203

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • wprowadzanie do eksploatacji oraz ewidencjonowanie służbowego sprzętu transportowego, analiza przepisów oraz dokumentacji dostarczonej z pojazdem, analiza zapotrzebowania na sprzęt w jednostkach woj. Pomorskiego, dobieranie odpowiednich procedur rejestracyjnych, przygotowanie i legalizacja dokumetów pojazdu, wprowadzanie i rejestrowanie sprzętu transportowego, odbiór sprzętu oraz sporządzanie dokumentacji przekazania do użytkowania,
 • przygotowywanie i sporządzanie okresowych analiz dot. stanu i potrzeb w zakresie sprzętu transportowego, projektowanie infrastuktury umożliwiającej wprowadzenie elektromobilności na terenie garnizonu pomorskiego,
 • analiza stopnia wyeksploatowania sprzętu transportowego i przygotowanie planu wycofania z eksploatacji na kolejny rok pojazdów oraz sposobu ich zagospodarowania zbycia lub kasacji,
 • analizowanie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w tablice rejestracyjne resortowe i z wyróżnikiem powiatów woj. Pomorskiego; wdrażanie, testowanie i obsługa systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów Specjalnych,
 • naliczanie opłat z tytułu podatku od środków transportowych użytkowanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz podległych jednostkach Miejskich i Powiatowych Policji woj. Pomorskiego,
 • koordynowanie zadań z zakresu gospodarki transportowej, przygotoywanie i opiniowanie dla Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańśku projektów decyzji i zarządzeń z zakresu gospodarki transportowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 4 lata w administracji lub powyżej 1 roku w obszarze eksploatacji służbowego sprzętu transportowego
 • znajomość prawa o ruchu drogowym,
 • znajomość przepisów dot. rejestracji pojazdów,
 • umiejętność pracy w zespole, asertywność, umiejętność argumentowania,
 • organizacja pracy własnej, komunikatywność i kreatywność,
 • obsługa Pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty