Oferty pracy

Starszy specjalista

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 125209

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa, budynek III piętrowy bez windy, praca na I piętrze, nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, praca na I p., praca siedząca z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych (w tym negocjacje) w celu umożliwienia MOSG realizacji potrzebnych dostaw, usług i robót budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • Prowadzi korespondencję z wykonawcami w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Dokonuje wpisów do rejestrów zamówień publicznych (w tym rejestrów w wersji elektronicznej) w celu kontroli i sprawozdawczości.
 • Przygotowuje dokumentację z przeprowadzonych postępowań do przekazania do archiwum w celu obowiązkowego ich przechowywania przez określony okres czasu.
 • Sporządza plany i sprawozdawczość MOSG w celu przekazania danych do KGSG oraz resortu MSWiA.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze / administracyjne / ekonomiczne / budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego dowolnego
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych oraz innych przepisów niezbędnych do realizacji zamówień publicznych
 • Umiejętność pracy w zespole, negocjacji, wnikliwość, komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, odporność na zagrożenie korupcyjne, uczciwość
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie MS Office
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Złożenie oświadczenia lustracyjnego (dotyczy osób urodzonych przed 01 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych