Oferty pracy

Starszy referent

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wejherowo
Ogłoszenie o naborze Nr 117562

Warunki pracy

Praca w pomieszczeniu biurowym przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. W budynku nie występują windy. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej. Podstawowe wyposażenia na stanowisku: komputer, telefon, drukarka, skaner.

Zakres zadań

 • Ewidencja pism wpływających i wychodzących z Wydziału w odpowiednich rejestrach oraz systemie SIDAS w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji w komórce
 • Archiwizowanie dokumentacji i przekazywanie jej do archiwum KPP w Wejherowie
 • Aktualizacja bazy danych SWOP w zakresie rejestracji czasu pracy, ewidencji urlopowej, absencji chorobowej oraz godzin nadliczbowych funkcjonariuszy i pracowników Wydziału
 • Obsługa systemu elektronicznego nadawcy Poczty Polskiej w zakresie rejestrowania i przesyłania korespondencji resortowej jawnej oraz w zakresie kompetencji związanych z posiadaną dokumentacją w tym zakresie
 • Redagowanie krótkich pism na polecenie przełożonego w celu wsparcia bieżącej pracy Wydziału
 • Zapoznawanie funkcjonariuszy z aktami prawnymi i poleceniami przełożonych zgodnie z dekretacją

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • samodzielność oraz umiejętność organizacji pracy własnej
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu pracy
 • obsługa urządzeń biurowych
 • umiejętności interpersonalne: współpraca z innymi pracownikami, asertywność
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość podstaw prawnych zasad archiwizacji
 • umiejętność sporządzania i redagowania pism urzędowych
 • znajomość systemu SIDAS
 • znajomość systemu SWOP


Zobacz podobne oferty