Oferty pracy

Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 69490

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- bariery architektoniczne – brak windy, brak podjazdu, brak schodołazu, drzwi nieodpowiedniej szerokości (nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych),
- toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Zakres zadań

  • orzekanie w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług, zwrotu osobom fizycznym wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie właściwości komórki, orzekanie w zakresie kas rejestrujących, orzekanie w zakresie przedłużania terminu zwrotu podatku od towarów i usług
  • ustalanie i udzielanie dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców, analizowanie prawidłowości ich wykorzystywania w zakresie określonym przez Ministra oraz orzekanie w zakresie określania zwrotu do budżetu państwa kwot nienależnie pobranych dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych
  • rozpatrywanie sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości naczelnika urzędu skarbowego w sprawach będących we właściwości komórki

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
  • znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
  • umiejętność argumentowania
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe    Zobacz podobne oferty