Oferty pracy

Starszy referent

Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 127201

Warunki pracy


 • Praca w godzinach 7:30-15:30
 • Bariery architektoniczne - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań

 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji jawnej
 • obsługa systemów elektronicznych
 • rejestracja dokumentów w systemach elektronicznych, książkach podawczych, skorowidzach, prowadzenie książek doręczeń korespondencji
 • rozliczanie zwalnianych i przenoszonych pracowników
 • prowadzenie archiwum oraz brakowanie akt
 • prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub co najmniej 1 rok w pracy kancelaryjno-biurowej
 • Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów i procedur
 • Komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność, lojalność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi programów Pakietu Office
 • Znajomość Ustawy o służbie cywilnej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweZobacz podobne oferty