Oferty pracy

Starszy nadzorca ochrony wybrzeża

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy nadzorca ochrony wybrzeża
Miejsce pracy: Sztutowo
Ogłoszenie o naborze Nr 74126

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie - praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych: na lądzie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie - czynniki biologiczne: KLESZCZE - zmienne warunki atmosferyczne: praca w terenie - uprawnienie do kierowania pojazdem służbowym: KAT. A i KAT. B
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak windy - brak podjazdu - brak schodołazu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi nieodpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzi stały dozór powierzonego odcinka pasa technicznego w Obchodzie i zgłasza Kierownikowi Obwodu Ochrony Wybrzeża wszelkie zmiany spowodowane oddziaływaniem morza i działalnością ludzi
 • prowadzi stały monitoring przyrodniczy na terenach Natura 2000
 • bierze udział w akcjach przeciwsztormowych i przeciwpowodziowych, systematycznie lustruje brzeg i umocnienia brzegowe w chwili ogłoszenia alarmu przeciwsztormowego oraz sporządza raporty ze szkód sztormowych
 • współuczestniczy w przeprowadzaniu procedur zamówienia publicznego
 • przekazuje i odbiera pas techniczny pod działalność gospodarczą prowadzoną na terenie Obchodu
 • sprawowuje nadzór nad podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi monitoring przyrodniczy na zlecenie Urzędu wraz z prowadzeniem archiwizacji danych i przekazywaniem ich do siedziby Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie w obszarze: leśne, środowiskowe lub przyrodnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze: ochrona przyrody, gospodarka leśna, ochrona brzegów
 • znajomość przepisów kpa w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących administracji morskiej w zakresie wykonywanych zadań
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • umiejętność obsługi Ms Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • prawo jazdy kat. A i B
 • umiejętność kierowania zespołami ludzkimi i pracy w grupie
 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów do prowadzenia gospodarki leśnej